Історія журналу

Збірник наукових праць засновано у 2008 році.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17948 – 6798ПР від 21.06.2011 р.

Збірник наукових праць внесено у Перелік наукових фахових видань України з економіки, бюлетень ВАК № 8, 2009 р., Наказ МОН України № 528  12.05.2015

 

Збірник включено до Міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=8134

ICV: 3,68 (2012 р.)

ICV:4,05 (2013 р.)

ICV: 28.80 (2014)

ICV: 26.95 (2015)