Фінансування журналу

Видавець

ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

PRIAZOVSKYI STATE TECHNICAL UNIVERSITY