DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.13.2016.104349

Анализ современного состояния интеллектуальных инноваций на промышленных предприятиях Украины.

Ольга Миколаївна Анісімова, Наталія Володимирівна Горячева

Анотація


У статті розглянуті сучасні проблеми розвитку промислових підприємств в основному машинобудівної галузі, яка в даний час знаходиться в занепаді. Проведено аналіз інноваційної діяльності на промислових підприємствах України, а також розглянуто конкретно машинобудівне підприємствоУкраїни ВАТ «Азовмаш». З проведеного аналізу за останні роки видно, що машинобудівна галузь, то піднімалася, то знову перебувала в занепаді. Це пов'язано з тим, що багато машинобудівних підприємств не змогли вчасно зорієнтуватися і розробити правильну стратегію підприємства. Але такий занепад підприємств залежить багато в чому від втрати російського ринку, а швидко переорієнтуватися на інші ринки українські машинобудівні підприємства незмогли. Для цього потрібен час, інноваційна продукція і висококваліфіковані фахівці. Держава не підтримує машинобудівні підприємства. Укрзалізниця потребує оновлення рухомого складу, але коштів на оновлення у неї немає, і держава не виділяє. З огляду на таку ситуацію кожне машинобудівне підприємство повинно розробити свою стратегію виходу з даної ситуації, але в основному продукція повинна бути інноваційна, тільки так машинобудівні підприємства зможуть вистояти конкуренцію на світовому ринку.


Ключові слова


інноваційність; інноваційні проекти; інноваційний продукт; об’єкти права інтелектуальної власності; промислові підприємства; машинобудівна галузь.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Держкомстат України [ Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Інноваційна діяльність промислових підприємств України [Електронний ресурс]. – режим доступа: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2015/dop/04/dop_idpp2014.zip3. Лепа Р.Н., Охтень А.А., Прокопенко Р.В. и др. Управление развитием промышленных предприятйи в условиях неоиндустриализации: механизм, модели и методы. Нац. Акаддем наук Украины инстиут экономики промышленности. Киев, 2016г.

Обстеження інноваційної діяльності в економіці України (за міжнародною методологією) [ Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2015/dop/11/dop_inn_2014_p.zip

Отчет о работе отдела интеллектуальной собственности за 2014г. ОАО «Азовмаш».

Статистичний збірник: Lszkmyscnmсубэктыв великого, середнього, малого та мыкропы

дприэмництва: 2014. – К.: Державна служба статистики Украъни, 2015. – 480с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ