DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.13.2016.104400

Вплив ітераційних процесів економіки на підходи інформатизації національної економіки.

Ігор Костянтинович Носатов

Анотація


У статті розглянуто основні ітераційні  процеси економічних взаємовідносин між  усіма суб’єктами діяльності, що впливають на підходи та  формування шляхів розвитку інформаційних технологій в життєдіяльності системи національної економіки України. Проведено аналітичні дослідження в економічному секторі України та скомпоновано напрямок шляхів розвитку інформаційних інновацій в економічному секторі України. Актуальністю статті є економічні процеси, що компілюють всі елементи  економічної системи національної економіки України в призму інформаційних інновацій в економічному секторі України. В наукових дослідження зазначено взаємозв’язок економічних процесів та інформаційних технологій для оптимізації шляхів діяльності всіх суб’єктів економічного простору національної економіки України. Зазначемо, що розвиток інформаційних технологій є призмою відображення  головних потреб ітераційних економічних процесів.

Ключові слова


Інформаційні технології; економічні процеси; споживання; віртуалізація; потреба; національна економіка; інтеграція

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Рощина В. До питання впливу it-систем на економіку України /В . Рощина, Н.О. Черненко/ Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" . - № 4, 2016 [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4884

Левченко М.О. Використання інформаційних технологій в управлінні ризиками машинобудівних підприємств математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / М.О. Левченко / Актуальні проблеми економіки. – №4(130), 2012. – с. 305-311

Шильнікова З.М. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на ринок праці та сферу зайнятості / З . М . Шильнікова/ Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2013. – №7(196), Ч. 2. – С. 192–199

Андрощук О.В. Інформаційні технології та їх вплив на розвиток суспільства / О.В. Андрощук, Ю.В. Кондратенко, О.В. Головченко, Т.О. Ворона, М.В. Петрушен/ Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. - № 1(50), 2014. – с. 42-47

Хусаінов Р.В. Економіки знань: сутність, складові, специфіка / Р.В. Хусаінов, А.Ю. Янченко, М.М. Руденко / «Young Scientist». - № 11 (26), 2015. – с. 99103

Верескун М.В. Розвиток інформаційних технологій як фактор трансформації методології управління / М.В. Верескун, О. Ю. Гусєва, Д.В. Ляшов / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2015/3.pdf

Мешко Н.П. Розвиток it-аутсорсингу в Україні / Н.П. Мешко, М.О. Єфремова / Вісник Дніпропетровського університету. Серія «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ». - 2015. - С. 79-85


Пристатейна бібліографія ГОСТ