DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.15.2017.134878

Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу у місті Маріуполь Донецької області.

Евеліна Вікторівна Камишникова, Антон Вікторович Пінчук

Анотація


У представленій статті наведено результати дослідження поточного рівня розвитку малого бізнесу у місті Маріуполь Донецької області. Аналіз статистичних показників продемонстрував, що незважаючи на істотні показники зайнятості в сегменті малого бізнесу, частка цього сегмента в економіці міста Маріуполь оцінюється лише в декілька відсотків, що  підтверджує другорядну роль, яку відіграють суб'єкти малого бізнесу у порівнянні з великими промисловими підприємствами і об'єднаннями. Встановлено, що серед комплексу проблем, з якими стикається сектор малого підприємництва в Україні, домінуючими є труднощі нормативно-правового характеру, у тому числі неефективність податкового законодавства, існуючі адміністративні бар'єри, слабка система державної підтримки малих підприємств. Для Донецького регіону характерними також є військово-політичні ризики, недобросовісна конкуренція, що негативно впливають на бізнес клімат та обмежують інвестиційні можливості малих підприємців. У статті запропоновано комплекс заходів щодо активізації підприємницької діяльності та сприяння розвитку малого бізнесу на місцевому рівні, реалізація яких дозволить подолати структурні диспропорції, збільшивши питому вагу сектора малого бізнесу, у тому числі за рахунок інноваційно-активних суб'єктів малого бізнесу. Запропоновано формування технопаркової структури та розроблено її модель як інноваційної екосистеми, у якій будуть розвиватися та працювати інноваційні малі суб'єкти підприємництва, що впливатиме на соціально-економічний розвиток міста та регіону. 

Ключові слова


малий бізнес; підприємницька діяльність; інновація; технопарк; бізнес клімат.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


1. Головне управління статистики у Донецькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.donetskstat.gov.ua/statinform1/activity_pidpr1.php

2. Федець І. Український малий та середній бізнес вимагає дерегуляції та кращого ставлення до себе у податковій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lev.org.ua/articles/what_do_SME_want.html

3. Doing Business in Ukraine - World Bank Group [Еlectronic resource] – Retrieved from: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine

4. Уханова І. О. Розвиток та функціонування технопарків: світовий досвід та специфіка в Україні : Монографія / І. О. Уханова. – Одеса: Атлант, 2012. – 131 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ