DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.16.2017.136354

Аналіз структури товарного асортименту будмаркету.

Ірина Володимирівна Перевозова, Ірина Романівна Попадинець, Дарія Дмитрівна Перевозова

Анотація


Зроблено аналіз насиченості ринку будівельних матеріалів виробами. Встановлено, що висока якість товарів і ефективність асортиментних груп будмаркету дає можливість отримувати стабільні прибутки і бути лідером. Для детального аналізу товарного асортименту використано матрицю «Мак-Кінсі», яка характеризується двома факторами – привабливість ринку і конкурентоспроможність. Товарний асортимент доцільно розглядати в комплексі, тобто з іншими складовими елементами: ціна, збут, просування. Оскільки підприємство не монополіст на ринку, то для підвищення ефективності аналізу порівняні показники досліджуваного підприємства з показниками основних його конкурентів. Також, даний аналіз дозволяє ранжувати конкурентів на ринку будівельних матеріалів. Дієвим інструментом діагностики попиту на товарний асортимент є соціологічні дослідження. Опитування покупців у будмаркеті здійснено на основі авторської анкети, яка формується з таких показників, як склад споживачів цих товарів (за віком); поведінку споживачів при покупці; фактори, що впливають на рішення про покупку. Отже, аналіз товарного асортименту є актуальним як для споживача, так і для будмаркету. Оскільки, для першого бажаним є те, що продавець враховує його індивідуальний попит на продукції, а для другого, - ефективно сформований товарний асортимент дозволить отримувати зростаючі прибутки і постійного покупця.


Ключові слова


товар; ціна; конкурент; ефективність; опитування.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


1. Діденко Є.О. Управління асортиментною політикою підприємства [Електроний ресурс] / Є.О. Діденко, Д.С. Савельєв // Ефективна економіка. – 2015. – № 3. − Режим доступу: http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3910

2. Троян А.В. Особливості асортиментної політики підприємства в сучасних умовах господарювання [Електроний ресурс] / А.В. Троян // Ефективна економіка. – 2014. – № 1. − Режим доступу: http:// http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=270

References:

1. Didenko, Ye. O. Upravlinnya asortymentnoyu politykoyu pidpryyemstva [Managing enterprise product policy]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy], 2015, no. 3. Available at: http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3910

2. Troyan, A.V. Osobly`vosti asorty`mentnoyi polity`ky` pidpry`yemstva v suchasny`x umovax gospodaryuvannya [Features of the product policy of a company in current economic conditions]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy], 2014, no. 1. Available at: http:// http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2708


Пристатейна бібліографія ГОСТ