DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.17.2018.147183

ФАКТОРИ ВИБОРУ ХМАРНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ERP-СИСТЕМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Elena Nyemkova, Olena Orlova

Анотація


В статті наведено теоретико-методологічні аспекти вибору підприємством особливостей реалізації ERP-системи під впливом наступних факторів: вартості хмарних технологій, часу реалізації проекту, переліку постачальників програмного забезпечення, параметрів розгортання ERP-систем - локальних чи хмарних. Наведено чисельні дані про фактори вибору для великої кількості підприємств-респондентів у 2018 році. Показано, що основною тенденцією слід вважати вибір хмарної реалізації ERP-систем. Проаналізовано технологічні перспективи для впровадження хмарних ERP-систем, а також переваги, які отримують підприємства. Було розглянуто такі переваги: краща бізнес-аналітика, швидка реалізація, високий рівень юзабіліті, можливість зосередження на основних компетенціях, економія коштів та безпека даних. Було зазначено, що створення бізнес-критеріїв та показників ефективності допомагає визначити та оцінити успіх підприємства, фіксувати больові точки та можливості підвищення ефективності бізнесу. Іншою перевагою є встановлення відповідальності за досягнуті переваги та управління очікуваннями. Щоб зменшити ризик від впровадження, вибір хмарного рішення ERP-системи промисловим підприємством має базуватися на розумінні взаємодії його бізнес-стратегії з ІТ-стратегією. Зроблено висновок, що найкращий вибір для промислового підприємства буде залежати від його організаційної структури та бізнес-стратегії. Переваги від впровадження ERP-технології, будуть залежати від виконання проекту до, під час та після його реалізації.


Ключові слова


ERP-системи, хмарні технології, бізнес-стратегія, бізнес-аналітика, бізнес-кейс, ІТ-стратегія, ефективність бізнесу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел:

1. Топ 10 Українських SaaS сервісів. Електронний ресурс, режим доступу: http://www.livebusiness.com.ua/tools/saasua/.

2. Panorama Consulting Solutions. Електронний ресурс, режим доступу: https://www.panorama-consulting.com.

3. Ravi Seethamraju. Adoption of Software as a Service (SaaS) Enterprise Resource Planning (ERP) Systems in Small and Medium Sized Enterprises (SMEs). Inf Syst Front (2015) 17:475–492, DOI 10.1007/s10796-014-9506-5.

4. А.И. Грачев и О.А. Страхов, "Сравнительная характеристика способов построения облачных ERP-систем," Прикладная информатика/Journal of Applied Informatics, 2018, vol.13, no.4(76), с.84-89.

5. D. Reuther and G. Chattopadhyay, "Critical factors for enterprise resources planning system selection and implementation projects within small to medium enterprises," in Engineering Management Conference, 2004. Proceedings. 2004 IEEE International, 2004, vol.2, pp. 851-855.

6. S. Y. Huang, S. Huang, T. Wu, and W. Lin, "Process efficiency of the enterprise resource planning adoption," Industrial Management & Data Systems, 2009, vol. 109, pp. 1085 - 1100.

7. S. Maguire, U. Ojiako, and A. Said, "ERP implementation in Omantel: a case study," Industrial Management & Data Systems, 2010, vol. 110, pp. 78 - 92.

8. A. Madapusi and D. D'Souza, "The influence of ERP system implementation on the operational performance of an organization," International Journal of Information Management, 2012, vol. 32, pp. 24-34.

9. R. Jha and A. K. Saini, "ERP Redefined: Optimizing Parameters with Lean Six Sigma for Small; Medium Enterprises," in Communication Systems and Network Technologies (CSNT), 2011 International Conference on, 2011, pp. 683-687.

10. C. Low, Y. Chen, and M. Wu, "Understanding the determinants of cloud computing adoption," Industrial Management & Data Systems, 2011, vol. 111, pp. 1006 - 1023.

11. R. A. Burgelman, C. M. Christensen, and S. C. Wheelwright, Eds., Strategic Management Of Technology And Innovation. Boston: Mcgraw Hill, 2009.

Referenses (BCI):

1. Тоp 10 Ukrainskih SaaS servisiv. Electronic resource, access: http://www.livebusiness.com.ua/tools/saasua/ [in Ukrainian].

2. Panorama Consulting Solutions. Electronic resource, access: https://www.panorama-consulting.com.

3. Ravi Seethamraju. Adoption of Software as a Service (SaaS) Enterprise Resource Planning (ERP) Systems in Small and Medium Sized Enterprises (SMEs). Inf Syst Front (2015) 17:475–492, DOI 10.1007/s10796-014-9506-5.

4. А.I. Grachev and О.А. Strahov, "Sravnitelnaya harakteristika sposobov postroeniya oblachnyh ERP-system," Prikladna Informatika/Journal of Applied Informatics, 2018, vol.13, no.4(76), с.84 – 89 [in Russian].

5. D. Reuther and G. Chattopadhyay, "Critical factors for enterprise resources planning system selection and implementation projects within small to medium enterprises," in Engineering Management Conference, 2004. Proceedings. 2004 IEEE International, 2004, vol.2, pp. 851 - 855.

6. S. Y. Huang, S. Huang, T. Wu, and W. Lin, "Process efficiency of the enterprise resource planning adoption," Industrial Management & Data Systems, 2009, vol. 109, pp. 1085 - 1100.

7. S. Maguire, U. Ojiako, and A. Said, "ERP implementation in Omantel: a case study," Industrial Management & Data Systems, 2010, vol. 110, pp. 78 - 92.

8. A. Madapusi and D. D'Souza, "The influence of ERP system implementation on the operational performance of an organization," International Journal of Information Management, 2012, vol. 32, pp. 24 - 34.

9. R. Jha and A. K. Saini, "ERP Redefined: Optimizing Parameters with Lean Six Sigma for Small; Medium Enterprises," in Communication Systems and Network Technologies (CSNT), 2011 International Conference on, 2011, pp. 683 - 687.

10. C. Low, Y. Chen, and M. Wu, "Understanding the determinants of cloud computing adoption," Industrial Management & Data Systems, 2011, vol. 111, pp. 1006 - 1023.

11. R. A. Burgelman, C. M. Christensen, and S. C. Wheelwright, Eds., Strategic Management Of Technology And Innovation. Boston: Mcgraw Hill, 2009.


Пристатейна бібліографія ГОСТ