DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2013.16003

EXPORTS AND Labour PRODUCTIVITY IN LITHUANIA’S MANUFACTURING INDUSTRY

Аста Сабонене

Анотація


Saboniene A. Exports and labour productivity in Lithuania’s manufacturing industry.

The research study aims to reassess the factors that influenceLithuania’s manufacturing industry competitiveness and demand in international markets. The study analyses the relation between exports and labour productivity inLithuania’s manufacturing industry on macro level. The impact of international trade on labour productivity growth in manufacturing is actual problem so economic’ policies under exports growth strategy have been widely supported on the argument that exposure to international market through exports helps to increase the productivity of firms-exporters.

Сабонене А. Експорт і продуктивність праці в обробній промисловості Литви.

Мета наукового дослідження направленa на переоцінку факторів, що впливають на конкурентоспроможність обробної промисловості Литви та попиту на міжнародних ринках. Дослідження аналізує взаємозв'язок між експортом і продуктивністю праці в обробній промисловості Литви на макрорівні. Вплив міжнародної торгівлі на зростання продуктивність в промисловості є актуальною проблемою враховуючи, що економіческaя політікa, направленaя на стратегію збільшення експорту, обгрунтована на аргументі, що розвиток експорту на міжнародному ринку сприяє збільшенню продуктивність фірм-експортерів.

Сабонене А. Экспорт и продуктивность труда в обрабатывающей промышленности Литвы.

Цель научного исследования направлено на переоценку факторов, влияющих на конкурентоспособность обрабатывающей промышленности Литвы и спроса продукции на международных рынках. Исследование анализирует взаимосвязь между экспортом и продуктивностью труда в обрабатывающей промышленности Литвы на макроуровне. Влияние международной торговли на рост продуктивность в промышленности является актуальной проблемой учитывая, что экономическaя политикa, направленaя на стратегию увеличение экспорта, обоснована на аргументе, что развитие экспорта на международном рынке способствует увеличению продуктивности фирм-экспортеров.

Ключові слова


exports, productivity, competitiveness, manufacturing industry, correlation

Повний текст:

PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ