DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.170627

ФІСКАЛЬНІ СТИМУЛИ ТА МОТИВИ ЯК СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Alla Hrechko, Veronika Khudolei

Анотація


У статті розглядаються фіскальні стимули та мотиви як складові забезпечення сталого розвитку регіонів. З’ясовано, що концепція сталого розвитку зародилася наприкінці минулого століття і мала на меті  забезпечення керованості процесів розвитку та підвищення свідомості людства щодо незворотності певних негативних наслідків технологічного прогресу. В умовах процесів фіскальної децентралізації, розпочатої в Україні, доцільно розглядати питання фіскального стимулювання саме у розрізі питань сталого розвитку регіонів. Адже, окрім аналізу питання з погляду процесів регіоналізації, це дозволяє також закцентувати увагу на довгострокових цілях регіонального розвитку, які наповнені ціннісним змістом. Обґрунтовано, що потужним інструментом впливу на процеси сталого розвитку регіонів виступають фіскальні стимули, що сприяють формуванню сприятливого середовища суб’єктів господарювання в регіонах. Одним із сучасних засобів фіскального стимулювання є фіскальна мотивація до екологізації бізнес-середовища регіонів. Дана система, зазвичай, передбачає надання спеціальних пільг для суб’єктів господарювання регіонів з розробки та надання послуг, пов’язаних із ресурсозбереженням або переробкою відходів, виробникам органічної продукції, пільговий режим для «зелених» інвестицій тощо. Одним із фіскальних засобів, націлених на зміну підходів щодо організації процесу виробництва та підприємницької діяльності у напрямку сталого розвитку, є екологічні податки. З’ясовано, що головною проблемою існуючого законодавчого закріплення екологічних податків в Україні є відсутність стимулюючої складової, що передбачала б формування системи економічних мотивів та винагород.

Визначено, що не менш ефективним засобом фіскальної мотивації, який поки що не знайшов практичного застосування в українській податковій системі є диференціація ставок прямих податків. Запровадження системи диференціації ставок прямих податків дасть можливість більш рівномірно та справедливо розподілити податкове навантаження серед економічних суб’єктів відповідно до встановлених цілей. Цілями державної фіскальної політики має стати формування податкової системи, орієнтованої не на «механічне» стягнення коштів, а наділення існуючих зборів та платежів стимулюючим складником. 

Ключові слова


сталий розвиток; регіон; фіскальні стимули; фіскальна мотивація; фіскальна децентралізація; податки; податкові інструменти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Zghurovs'kyj, M.Z. ta in. (2012), Analiz staloho rozvytku: hlobal'nyj i rehional'nyj konteksty. [Analysis of Sustainable Development: Global and Regional Contexts], NTUU «KPI», Kyiv, Ukraine.

Vasylyk, O.D. (2000), Teoriia finansiv: monohrafiia. [Theory of Finance], NIOS, Kyiv, Ukraine.

Garkushenko, O.N. (2013), “The state and prospects of application of environmental taxes in Ukraine”, Jekonomika promyshlennosti, vol. 3, pp. 37-46.

Herchakivs'kyj, S.D. (2009), Paradyhma rehional'noi fiskal'noi polityky v context terytorial'noho rozvytku”, Finansova polityka, vol. 1, pp. 35-43.

Grazhdankina, O.A., Grazhdankin, V.A., Kirkeeva, L.I. and Shaposhnikova, S.V. (2013), “Environmental taxes in the countries of the European Union”, Jekonomika APK, vol. 6, pp. 130-133.

Kuz'kin, Ye.Yu. (2016), “Kliuchovi problemy formuvannia fiskal'noi spromozhnosti mistsevykh biudzhetiv”, Naukovi pratsi NDFI, vol. 1, pp. 53-67.

Polishchuk, V.G. (2010), “Perspectives of tax incentives for the sustainable development of Ukrainian regions”, Economy and the state , vol. 4, pp. 59-61.

Tul'chyns'ka, S.O. (2009), Intelektual'no-innovatsijna modernizatsiia ekonomiky Ukrainy: teoretyko-metodolohichni aspekty. [Intellectual-innovative modernization of the Ukrainian economy: theoretical and methodological aspects], NTUU «KPI», Kyiv, Ukraine.

Tul'chyns'ka, S.O. (2014), Perspektyvy ta dominanty rozvytku intelektual'no-innovatsijnoi systemy rehioniv Ukrainy. [Perspectives and domains of development of the intellectual-innovative system of regions of Ukraine], «PP Vyshemyrs'kyj V.S.», Kherson, Ukraine.


Пристатейна бібліографія ГОСТ