МЕТОДОЛОГІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор(и)

  • Viktoryia Gonchar д. е. н., доцент, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріупольд. е. н.,, Ukraine
  • Iryna Yakimenko аспірант кафедри МіБА, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»,

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.170628

Ключові слова:

інформаційна система управління, методи інформаційного забезпечення, підхід прототип

Анотація

В статті проведено дослідження складових та цілей інформаційної системи управління (ІСУ). Основним завданням її є надання аналітичної інформації керівництву підприємства для  подальшої розробки стратегії. Здійснено аналіз видів та компонент таких інформаційних систем як обробки транзакцій, підтримки прийняття рішень, виконавчих інформаційних системи, управління інформацією. Для ефективної доставки інформації, інформаційні системи управління повинні мати необхідні компоненти для збору, обробки, зберігання та отримання інформації. Використовують наступні чотири компоненти: інформаційна система, система управління базами даних, система розвідки та система досліджень. Основними завданнями ІСУ є отримання інформації керівниками структурних підрозділів, збір даних, сприяння співробітництву на робочому місці, прогнозування стану компанії в короткостроковій і довгостроковій перспективі шляхом реалізації можливих сценаріїв, аналіз виконання конкретних рішень в компанії. Використання в повній мірі можливостей інформаційних систем дозволяє розробляти управлінські рішення ефективніше, що дає змогу досягти повного потенціалу, таким чином отримати конкурентну перевагу. Методи розробки інформаційної системи управління підприємством в основному включають метод структурованого життєвого циклу, метод прототипу і об'єктно-орієнтований метод. У практичному застосуванні оптимальним методом розвитку є вибір до специфічного стану інформаційної системи управління на промислових підприємствах. Критеріями відбору є масштаб, ступінь складності та інструментарій розробки. Застосування інформаційної системи управління дає змогу до розвитку в жорсткій конкуренції.

Біографії авторів

Viktoryia Gonchar, д. е. н., доцент, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріупольд. е. н.,

д. е. н., доцент, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Iryna Yakimenko, аспірант кафедри МіБА, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

аспірант кафедри МіБА, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Посилання

Tverdokhlib N.G. Information Management Support: study guide / N. G. Tverdokhlib. - K .: KNEU, 2002. - 224 p.

2. Godin V.V. Information support of management activities: Textbook / V. V. Godin, I.K. Korneyev. - M .: Mastery High School, 2001.

Vovchak I.S. Information systems and computer technologies in management: study guide / I. S. Lovchak. - Ternopil: Carte Blanche, 2001. – 354p.

Guzhva V.М. Information Systems in International Business: Teaching manual / V.M. Guzhva, A.G. Posteva-K .: KNEU, 1999. - 164 p.

Melnik L. G. Information economics and information systems of an enterprise: study guide / L. G. Melnik, S. N. Ilyashenko, V. A. Kasyanenko. - Sumy: PTH “Universitetskaya kniga”, 2004. - 400 p.

USA Bureau of Labor Statistics [Electronic resource]. – Available at: https://www.bls.gov/

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-30

Номер

Розділ

Статті