ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА СТАН ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Andriy Melikhov завідувач кафедри економіки підприємств, д.е.н., доцент, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • Tatyana Shishkanova студентка кафедри економіки підприємств, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.170630

Ключові слова:

трудовий потенціал, глобалізація, промислове підприємство, системний підхід, система здібностей і можливостей, трудова міграція, кадровий аутсорсинг, мобільність ресурсів, кадрова політика.

Анотація

Обґрунтовано необхідність дослідження нових підходів до розвитку трудового потенціалу в умовах впливу чинників глобалізації.

Проаналізовано основні підходи щодо визначення сутності трудового потенціалу підприємства та сформульовано його дефініцію на основі системного підходу, де запропоновано розглядати його як систему здібностей і можливостей, носієм яких є персонал підприємства, що при ефективному використанні дозволяє підприємству не тільки реалізувати оперативні цілі на певний момент часу, але й забезпечити його сталий майбутній розвиток.

Виокремлено та деталізовано чинники впливу глобалізації на ринок праці і сферу зайнятості, а саме: соціально-демографічний, пов'язаний з природним відтворенням робочої сили; загальноекономічний, оснований на зовнішньоторговельній лібералізації; транснаціональний, що враховує вплив іноземного капіталу; інноваційно-технологічний, що включає секторальні зміни у структурі зайнятості; організаційний, що виражається в одночасному зростанні гнучкості та нестабільності зайнятості, розвитку таких форм організації праці, як аутсорсинг та офшоринг; соціально-комунікативний, оснований на схильності людей до мобільності, у тому числі, до трудової міграції.

Визначено нові тенденції на ринку праці України, які впливають на трудовий потенціал її підприємств, а саме: активізація трудової міграції, розвиток дистанційної та інших форм нестандартної зайнятості, зменшення державного регулювання ринку праці, розвиток аутсорсингу як форми використання залучених працівників.

Проаналізовано процеси міграції робітників металургійних підприємств, оцінено їх негативний вплив на трудовий потенціал та запропоновано заходи щодо збереження кадрового потенціалу підприємств металургійної галузі.

Біографії авторів

Andriy Melikhov, завідувач кафедри економіки підприємств, д.е.н., доцент, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

завідувач кафедри економіки підприємств, д.е.н., доцент, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Tatyana Shishkanova, студентка кафедри економіки підприємств, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

студентка кафедри економіки підприємств, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Посилання

1.Bell, D. (1999), "The coming post-industrial society. The experience of social forecasting", ["Grjadushhee postindustrial'noe obshhestvo. Opyt social'nogo prognozirovanija"], trans. from English, Moscow, Akademia, 500 p.

2.Bilorus, O. [et al.] (2001), "Globalization and development security", ["Hlobalizatsiia i bezpeka rozvytku"], monograph, ed. by O. Bilorus, Kyiv, KNEU, 733 p.

3.Castells, M. (2000), "Information Age: Economy, Society, Culture", ["Informacionnaja jepoha: jekonomika, obshhestvo, kul'tura"], trans. from English, ed. by O. Shkaratan, Moscow, CEU, 606 p.

4.Maly`novs`ka, O. (2018), "The migratory policy: global context and Ukrainian realities", ["Migracijna polity`ka: global`ny`j kontekst ta ukrayins`ki realiyi"], monograph, Kyiv, NISD, 472 p.

5.Yus'kiv, B. (2009), "Globalization and Labor Migration in Europe", ["Hlobalizatsiia i trudova mihratsiia v Yevropi"], monograph, Rivne, publ. by O. M. Zen, 476 p.

6.Grinyova, V. and Pisarevskaya, G. (2012), "Management of personnel potential of the enterprise", ["Upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva"], monograph, Kharkiv, Vyd. KhNEU, 228 p.

7.Lukyanchenko, N. [et al.] (2004), "Regional problems of labor potential formation and ways of their solution", ["Rehional'ni problemy formuvannya trudovoho potentsialu i shlyakhy yikh vyrishennya"], monograph, Donetsk, Ministry of Education and Science of Ukraine, Donetsk National University; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Industrial Economics, 340 p.

8.Shaulskaya, L. (2005), "Strategy for the Development of Ukraine's Labor Potential", ["Stratehiya rozvytku trudovoho potentsialu Ukrayiny"], monograph, Donetsk, NAS of Ukraine; Institute of Industrial Economics, 502 p.

9.Martiyanova, M. and Yatsun, J. (2014), "Study of the main approaches to the definition of «labor potential»", ["Doslidzhennya osnovnykh pidkhodiv do vyznachennya ponyattya «trudovyy potentsial»"], Scientific Bulletin of the Kherson State University, Series: Economic Sciences, No 7, Part 3, pp. 111-114.

10.Cherep, A. and Zubrytskaya, Ya. (2010), "Research of the essence of the economic category "labor potential" in the management of different levels", ["Doslidzhennya sutnosti ekonomichnoyi katehoriyi «trudovyy potentsial» u menedzhmenti riznykh rivniv"], Bulletin of the Zaporizhzhya National University, Series: Economic Sciences, No 4 (8), pp. 90-95.

11.Levitt, Т. (1983), "The Globаlizаtion of Mаrkets", New York, Hаrvаrd Business Review, 256 p.

12.Pimkin, A. (2018), "In "Metinvest" they named the main reason for the shortage of personnel in the Ukrainian industry", ["V "Metinveste" nazvali glavnuyu prichinu defitsita kadrov v ukrainskoy promyshlennosti"], Business capital, [Delovaya stolitsa], URL : http://www.dsnews.ua/economics/v-metinveste-nazvali-glavnuyu-prichinu-defitsita-kadrov-22112018133400

13.Gvozdiev, S. and G. Vakhitova, G. (2018), "To the west? What can slow down the outflow of promising young people from Ukraine": ["Na zakhid? Shcho mozhe upovil'nyty vidtik perspektyvnoyi molodi z Ukrayiny"], New time, [Novoe vremya], URL : https://nv.ua/ukraine/events/na-zakhid-shcho-mozhe-upovilniti-vidtik-perspektivnoji-molodi-z-ukrajini-2506159.html

14.Ruda, Yu. (2018), "How many Ukrainians have gone abroad and what do the state do with it?", ["Skil'ky ukrayintsiv poyikhalo za kordon i shcho derzhavi z tsym robyty?"], An analytical note, Center for Economic Strategy, [Tsentr ekonomichnoyi stratehiyi], URL : https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Migration-note.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-30

Номер

Розділ

Статті