ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Автор(и)

  • Yulia Kovalenko к.е.н., доцент кафедри менеджменту Індустріального інституту ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» м.Покровськ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.170631

Ключові слова:

інтелектуальний капітал, інформаційні ресурси, інформаційний капітал, людський капітал, додаткова вартість.

Анотація

Стаття присвячена ролі інтелектуального капіталу в регіональному інформаційному менеджменті. У статті проаналізовано точки зору різних зарубіжних і вітчизняних авторів щодо інтелектуального капіталу як економічної категорії,  розглянуто декілька методів щодо оцінки вартості інтелектуального капіталу, визначено його склад, зроблено акцент на людську і структурну складові.

Автор вважає, що характерними особливостями інтелектуального капіталу, які здатні приносити додаткову вартість, є: емпіричні знання - дослідження форм і способів прояву сутності об'єктів, процесів, відноси при використанні таких методів пізнання, як спостереження, вимірювання, експеримент;  теоретичні знання - постановка наукових проблем; висування й обгрунтування наукових гіпотез і теорій; виявлення законів; виведення логічних наслідків із законів; зіставлення одне з одним різних гіпотез і теорій, теоретичне моделювання, а також процедури пояснення, розуміння, передбачення, узагальнення; результати творчої діяльності – сформульовані ідеї, концепції, гіпотези, виконані завдання проекти, зроблені відкриття;  уміння – здібності генерувати ідеї, інтегрувати і акумулювати знання для реалізації поставлених завдань, проектів;   навички – виконання людиною своїх обов’язків, поставлених завдань з організації та управління.

На основі визначення ролі і відображення структури складових елементів автором сформовано поняття «інтелектуальний капітал», як людський інтелект, що здатен приносити додаткову вартість у вигляді нових ідей, проектів, інновацій, він є об’єктом управління.

Автором проведено аналіз відмінностей поняття людського капіталу від трудових ресурсів, оскільки трудові ресурси – це безпосередньо люди освічені та люди без здобутої вищої освіти, що виконують  кваліфіковану або некваліфіковану працю. Людський капітал є переважно економічною категорією, що виражає сукупність соціально-економічних відносин з приводу його формування, збереження, розвитку й удосконалення, щодо знань, умінь, навичок, здатності людини до праці, інтелектуальних і творчих здібностей.

Біографія автора

Yulia Kovalenko, к.е.н., доцент кафедри менеджменту Індустріального інституту ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» м.Покровськ

к.е.н., доцент кафедри менеджменту Індустріального інституту ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» м.Покровськ

Посилання

1.Zhuravleva . I. V. (2010), “Intellectual capital as an object of protection in the system of financial security”, [“Іntelektual’nyi capital yak ob’ekt zahystu v systemy phinansovoi bezpeky”] , Vysnyk ekonomiky transport i promyslovosti, No.29. - pp. 57-61.

2. Brucing E.(2001), “Intellectual capital, [“Intelektual’nyi capital”], – SPb.: Peter. – р.288.

3. Edvinsson, L. and Malone, M.S. (1997) Intellectual Capital: Realizing your Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower. – N.Y. : Harper Business

4. Butnik-Siverskiy A.B. (2002), Intellectual capital: theoretical aspect, [“Intelektual’nyi capital: teoreticheskyi aspekt ], Intelektual’nyi capital. No. 1. - pp. 20-24.

5. Ilyashenko S. N. (2010), “Theoretical and methodological basis for the assessment of intellectual capital”, [“Teoretiko-metodologicheskie osnovy ocenki intelektual’nogo kapitala”] , Sumy: Universitetskaya kniga, - pp. 299-319

6. Leontiev B. (1996), “Price of intelligence”, [“Cena inellekta”],Zhurnal dlya akcionerov, No. 6. - pp. 39-40.

7. Chuhno A.A.(2002), “Intellectual capital: the essence, forms and patterns of development of the economy of Ukraine” [“Intelektual’nyi capital: sutnist’, formy i zakonomirnosti rozvytku] , Ekonomika Ukrainy, No. 11. - pp. 48-55

8. Kendyukhov O. V.(2008), “Effective management of intellectual capital”, [“Effektyvne upravlinnya intelektual’nym capitalom”], Donetsk: DonUEP, – p.363.

9. Gavkalova N. L. (2006), “Formation and use of intellectual capital: scientific publication”, [Formuvannya ta vykorystannya intelektual’nogo capitalu], Harkiv: HNEU, - p.252.

10. “Strategic challenges of the XXI century to the society and economy of Ukraine”, (2007), [“Strategichni vyklyky XXI stolittya suspil’stvu ta ekonomiky Ukrainy”], Kyiv.: Phoenix, – pp. 194 – 209.

11. Moiseenko I. P. (2007), “Intellectual potential Management”, [“Upravlinnya intelektual’nym potencialom”], Lviv: Avers, - p. 304.

12. Pavlenko T. Y. (2014), “The Formation and development of human capital and its role in improving the economy of Ukraine”, [“Formuvannya i rozvytok ludskogo kapitalu ta iogo rol’ u pidvysenni ekonomiky Ukrainy”], Ekonomika ta upravlinnya pidpryemstvamy masynobudivnoi galuzi, No. 3. - pp. 57-65.

13. Larina Ya. S.(2012), “Development of human capital in the context of globalization”, [“Rozvytok ludskogo kapitalu v umovah globalizacii”], Kyiv.: Academiya, - p.244 sec.

14.Fischer S. (2002), “Management is the art and science”, [“Upravlenie – eto nauka I iskusstvo”], - Moskva.: - Bizness LTD, - p.170.

15. Bukovich U.(2002), “Knowledge Management. Guide to action”, [“Upravlinnya znannyamy. Kerivnyctvo do dii.”], Moskva.: INFRA-M, - p.504.

16. Van Den Berg. (2003), “A comparative assessment of the intellectual capital Model”, [“Modeli intellectual’nogo capital. Ocinka. Porivnyal’na ocinka”], Robochi dokumenty, Korolivskii universytet Kingstona, - p.33.

17. Bendik, M. A. (2001), “Identification and measurement of intellectual capital of innovation-active enterprises”,[“Identefikaciya ta vymiruvannya intellectual’nogo capitalu innovaciynogo aktyvnogo pidpryemstva”], Ekonomichna nauka suchasnoi Posii, No. 4. - pp. 92-104.

18. Sveiby, K. E. (2003), “The Valuation of intangible assets and intellectual property”, [“Ocenka stoimosti nematerial’nyh aktivov i intellectual’noi sobstvennosti”], Moskva.: Interreklama, - p.352.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-11-30

Номер

Розділ

Статті