DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.170631

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Yulia Kovalenko

Анотація


Стаття присвячена ролі інтелектуального капіталу в регіональному інформаційному менеджменті. У статті проаналізовано точки зору різних зарубіжних і вітчизняних авторів щодо інтелектуального капіталу як економічної категорії,  розглянуто декілька методів щодо оцінки вартості інтелектуального капіталу, визначено його склад, зроблено акцент на людську і структурну складові.

Автор вважає, що характерними особливостями інтелектуального капіталу, які здатні приносити додаткову вартість, є: емпіричні знання - дослідження форм і способів прояву сутності об'єктів, процесів, відноси при використанні таких методів пізнання, як спостереження, вимірювання, експеримент;  теоретичні знання - постановка наукових проблем; висування й обгрунтування наукових гіпотез і теорій; виявлення законів; виведення логічних наслідків із законів; зіставлення одне з одним різних гіпотез і теорій, теоретичне моделювання, а також процедури пояснення, розуміння, передбачення, узагальнення; результати творчої діяльності – сформульовані ідеї, концепції, гіпотези, виконані завдання проекти, зроблені відкриття;  уміння – здібності генерувати ідеї, інтегрувати і акумулювати знання для реалізації поставлених завдань, проектів;   навички – виконання людиною своїх обов’язків, поставлених завдань з організації та управління.

На основі визначення ролі і відображення структури складових елементів автором сформовано поняття «інтелектуальний капітал», як людський інтелект, що здатен приносити додаткову вартість у вигляді нових ідей, проектів, інновацій, він є об’єктом управління.

Автором проведено аналіз відмінностей поняття людського капіталу від трудових ресурсів, оскільки трудові ресурси – це безпосередньо люди освічені та люди без здобутої вищої освіти, що виконують  кваліфіковану або некваліфіковану працю. Людський капітал є переважно економічною категорією, що виражає сукупність соціально-економічних відносин з приводу його формування, збереження, розвитку й удосконалення, щодо знань, умінь, навичок, здатності людини до праці, інтелектуальних і творчих здібностей.


Ключові слова


інтелектуальний капітал; інформаційні ресурси; інформаційний капітал; людський капітал; додаткова вартість.

Повний текст:

PDF

Посилання


1.Zhuravleva . I. V. (2010), “Intellectual capital as an object of protection in the system of financial security”, [“Іntelektual’nyi capital yak ob’ekt zahystu v systemy phinansovoi bezpeky”] , Vysnyk ekonomiky transport i promyslovosti, No.29. - pp. 57-61.

2. Brucing E.(2001), “Intellectual capital, [“Intelektual’nyi capital”], – SPb.: Peter. – р.288.

3. Edvinsson, L. and Malone, M.S. (1997) Intellectual Capital: Realizing your Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower. – N.Y. : Harper Business

4. Butnik-Siverskiy A.B. (2002), Intellectual capital: theoretical aspect, [“Intelektual’nyi capital: teoreticheskyi aspekt ], Intelektual’nyi capital. No. 1. - pp. 20-24.

5. Ilyashenko S. N. (2010), “Theoretical and methodological basis for the assessment of intellectual capital”, [“Teoretiko-metodologicheskie osnovy ocenki intelektual’nogo kapitala”] , Sumy: Universitetskaya kniga, - pp. 299-319

6. Leontiev B. (1996), “Price of intelligence”, [“Cena inellekta”],Zhurnal dlya akcionerov, No. 6. - pp. 39-40.

7. Chuhno A.A.(2002), “Intellectual capital: the essence, forms and patterns of development of the economy of Ukraine” [“Intelektual’nyi capital: sutnist’, formy i zakonomirnosti rozvytku] , Ekonomika Ukrainy, No. 11. - pp. 48-55

8. Kendyukhov O. V.(2008), “Effective management of intellectual capital”, [“Effektyvne upravlinnya intelektual’nym capitalom”], Donetsk: DonUEP, – p.363.

9. Gavkalova N. L. (2006), “Formation and use of intellectual capital: scientific publication”, [Formuvannya ta vykorystannya intelektual’nogo capitalu], Harkiv: HNEU, - p.252.

10. “Strategic challenges of the XXI century to the society and economy of Ukraine”, (2007), [“Strategichni vyklyky XXI stolittya suspil’stvu ta ekonomiky Ukrainy”], Kyiv.: Phoenix, – pp. 194 – 209.

11. Moiseenko I. P. (2007), “Intellectual potential Management”, [“Upravlinnya intelektual’nym potencialom”], Lviv: Avers, - p. 304.

12. Pavlenko T. Y. (2014), “The Formation and development of human capital and its role in improving the economy of Ukraine”, [“Formuvannya i rozvytok ludskogo kapitalu ta iogo rol’ u pidvysenni ekonomiky Ukrainy”], Ekonomika ta upravlinnya pidpryemstvamy masynobudivnoi galuzi, No. 3. - pp. 57-65.

13. Larina Ya. S.(2012), “Development of human capital in the context of globalization”, [“Rozvytok ludskogo kapitalu v umovah globalizacii”], Kyiv.: Academiya, - p.244 sec.

14.Fischer S. (2002), “Management is the art and science”, [“Upravlenie – eto nauka I iskusstvo”], - Moskva.: - Bizness LTD, - p.170.

15. Bukovich U.(2002), “Knowledge Management. Guide to action”, [“Upravlinnya znannyamy. Kerivnyctvo do dii.”], Moskva.: INFRA-M, - p.504.

16. Van Den Berg. (2003), “A comparative assessment of the intellectual capital Model”, [“Modeli intellectual’nogo capital. Ocinka. Porivnyal’na ocinka”], Robochi dokumenty, Korolivskii universytet Kingstona, - p.33.

17. Bendik, M. A. (2001), “Identification and measurement of intellectual capital of innovation-active enterprises”,[“Identefikaciya ta vymiruvannya intellectual’nogo capitalu innovaciynogo aktyvnogo pidpryemstva”], Ekonomichna nauka suchasnoi Posii, No. 4. - pp. 92-104.

18. Sveiby, K. E. (2003), “The Valuation of intangible assets and intellectual property”, [“Ocenka stoimosti nematerial’nyh aktivov i intellectual’noi sobstvennosti”], Moskva.: Interreklama, - p.352.


Пристатейна бібліографія ГОСТ