ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

Автор(и)

  • Lidiіa Horoshkova Zaporizhzhia National University, Ukraine
  • Ievgen Khlobystov National university of «Kyiv-Mohyla academy», Ukraine
  • Victoriya Trofymchuk Institute of Telecommunications and Global Information Space National Academy of Sciences of Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180117

Ключові слова:

об’єднана територіальна громада, сталий розвиток, інноваційні технології, природно-господарські системи, управління

Анотація

В роботі доведено, що сталий розвиток держави неможливо забезпечити без створення умов сталого розвитку її адміністративно-територіальних одиниць на основі моделі, складовими якої є економічна, соціальна та екологічна складові. Обґрунтована необхідність зосередження уваги на екологічній складовій. Показано, що одними із найважливіших еколого-економічних інструментів природоохоронної діяльності в Україні є екологічний податок та збір за забруднення довкілля. За результатами аналізу динаміки збору за забруднення навколишнього середовища встановлено, що останніми роками знизились обсяги викидів забруднюючих речовин. Встановлено, що зростання обсягів екологічного податку у доходах місцевих бюджетів у 2015 році пов’язано із початком децентралізації та здійсненими змінами у Податковому кодексі. Доведено, що уповільнення темпів зростання надходження екологічного податку до місцевих бюджетів є наслідком неефективної системи наповнення бюджетів об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та місцевих бюджетів. Проведена оцінка рівень розвитку економічного механізму регулювання і стимулювання раціонального природокористування на основі показників природоохоронного фінансування. Здійснений аналіз динаміки зміни обсягів видатків на охорону навколишнього середовища. Встановлено, що видатки зведеного бюджету України на охорону навколишнього природного середовища щорічно зростають, але темпи цього зростання нівелюються інфляційними чинниками. Встановлено, що наявне уповільнення темпів фінансування з державного бюджету з одночасним збільшенням фінансування з місцевих бюджетів. Це дало підстави стверджувати, що створені ОТГ більш виважено ставляться до екологічної політики та необхідності фінансування природоохоронних заходів. Досліджено взаємозв’язок між надходженням екологічного податку до бюджетів  та динамікою видатків на природоохоронні заходи. Встановлено, що динаміка надходження екологічного податку до бюджету не співпадає з динамікою видатків бюджету на охорону навколишнього середовища. Це свідчить про недосконалість регуляторних  механізмів  екологічної політики як на рівні держави, так і на рівні окремих територій. Доведена необхідність розроблення методологічних підходів до обґрунтування ефективних напрямів реалізації державної політики у сфері охорони довкілля на рівні ОТГ, рекомендацій з їх наукового супроводу, опрацювання  комплексу  заходів  щодо  їх  упровадження  та вдосконалення  чинної  організаційно-правової  бази. Проведений аналіз динаміки та джерел фінансування капітальних та поточних інвестицій у охорону навколишнього середовища. Показано, що динаміка темпів зростання капітальних інвестицій є нестабільною, внаслідок чого відсутні кардинальні зміни екологічної ситуації у країні. Показано, що темпи зростання поточних інвестицій є несуттєвими, на рівні офіційного рівня інфляції, що знижує їх економічну ефективність. Проведений аналіз структури джерел фінансування капітальних та поточних інвестицій у природоохоронну діяльність. Отримані результати підтвердили зроблені висновки щодо нефективність державної політики здійснення капітальних інвестицій у природоохоронні заходи.

Біографії авторів

Lidiіa Horoshkova, Zaporizhzhia National University

Doctor of economical science, Associated Professor, Professor of the department of business, management organizations and logistics

Ievgen Khlobystov, National university of «Kyiv-Mohyla academy»

Doctor of economical science, professor, рrofessor of the department of ecology

Victoriya Trofymchuk, Institute of Telecommunications and Global Information Space National Academy of Sciences of Ukraine

Сandidate of economical science, s.s.e. of Institute of Telecommunications and Global Information Space National Academy of Sciences of Ukraine

Посилання

Decree of the President of Ukraine «On the Strategy of Sustainable Development» Ukraine-2020 «(from January 12, 2015, № 5/2015). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (date of treatment 04.02.2018).

Sustainable Development Goals: Ukraine. National report. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (date of treatment 04.05.2018).

Territorial community as a base part of the administrative - territorial device of Ukraine: problems and prospects of reforming. The analytical report. Кyiv.: NISI, 2016. 61 p.

Batanov О. V. A territorial community - primary subject of municipal authority in Ukraine: concept and attribute. URL: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2008_2/visnik_st_13.pdf. (date of treatment 04.02.2018).

Murkovich L. A. Territorial community as the subject of local self-management in Ukraine: theoretical aspects. URL: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02%285%29/10mliuta.pdf. (date of treatment 04.02.2018).

Molodozhen, Y. B. (2006). Concept and essence of a territorial community in system of local self-management of Ukraine. University scientific slip: a magazine of Khmelnitskiy university. № 2. P. 128-136. [in Ukr.].

Volkov V. P., Horoshkova L. A., Karbivnychyi R. O. Upravlinnia nerukhomistiu terytorialnykh hromad. Belostok: Belostok, 2018. 144 p. [in Ukr.].

Volkov V. P., Horoshkova L. A., Karbivnychyi I. O. Scientific principles of technologies of management of community property resources are in the conditions of reformation. Belostok: Belostok, 2018. 138 p.

Volkov V.P., Karbivnychyi I.O, Karbivnychyi R.O., Horbova I.A.Conditions of the no-loss functioning of territorial formation. Вelostok: Вelostok, 2018. 190 с.

Horoshkova L. A., Volkov V. P., Karbivnychyi R. O. (2018). A role of the interbudgetary adjusting is in financial possibility of territorial communities. Bulletin of Priazovsky Technical University. Series: Economic sciences. № 36. P. 5-12. [in Ukr.].

Horoshkova L., Volkov V., Kapranova L., Komelina А. (2018). The Reverse Subsidy`s Impact of United Territorial Community`s Budget Generations. International Journal of Engineering & Technology. № 7(4.8). P. 539-543.

Horoshkova L. A., Volkov V. P. (2018). Management of decentralization and forming of territorial communities financial processes. University Economic Bulletin/ Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University. № 36/1. P. 285-293. [in Ukr.].

A public ecological policy of Ukraine is in the conditions of decentralization of power / nauk. red. d.e.n., prof. Ye.V. Khlobystova. Kyiv, 2016. 226 p. [in Ukr.].

Khlobystov I.V. Features of formation and development of international environmental policy of Ukraine in the conditions of decentralization of governance // Sustainable development - XXI century: management, technology, models. Discussions 2016: Collective Monograph [Anderson VM, Balgi MD, Barkan VI etc.] / NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»; Institute of Telecommunications and Global Information Space of the National Academy of Sciences of Ukraine; Higher economics and humanitarian school. / nauk. red. d.e.n., prof. Ye.V. Khlobystova. Cherkasy, 2016. Р. 228-234. [in Ukr.].

Guseva I. I., Segeda I. V., Khlobistov E. V. Ecologization of power in maintenance of sustainable development of the state / nauk. red. d.e.n., prof. I.V. Khlobystova / NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»; Institute of Telecommunications and Global Information Space of the National Academy of Sciences of Ukraine; Higher economics and humanitarian school. Kiev-Bel'sko-Byala: publisher Chabanenko Yu.A.,, 2015. 276 р. . [in Ukr.].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті