СПІВРОБІТНИЦТВО ЄБРР ТА УКРАЇНИ У СФЕРІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Автор(и)

  • Galyna Shvets Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180129

Ключові слова:

Європейський банк реконструкції та розвитку, мале та середнє підприємництво, співробітництво, реформування, пріоритетні галузі, кредитний портфель.

Анотація

В статті розглянуто актуальні питання співробітництва українських підприємств малого та середнього бізнесу з Європейським банком реконструкції та розвитку. Зокрема розглянуто історичну ретроспективу співробітництва та сучасний стан. Представлено основні напрямки співпраці України та Європейського банку реконструкції та розвитку. Наведено загальну галузеву структуру кредитного портфелю ЄБРР та України, де визначено пріоритетні галузі підтримки: енергетична, інфраструктура, промисловість, комерція та сільське господарство, фінансова сфера. Зазначено, що Європейський банк реконструкції та розвитку надає Україні допомогу у реалізації процесу реформування, а саме: у розробленні й узгодженні національних пріоритетів реформи; у створенні груп підтримки реформи в окремих пріоритетних міністерствах; у творенні високого рівня міжнародної стратегічної консультативної групи з підтримки українських реформ. Визначено ключові чинники, які обмежують розкриття потенціалу результативного співробітництва України та Європейського банку реконструкції та розвитку у макроекономічній сфері, у макрофінансовій сфері, у сфері державних фінансів, на рівні ініціювання, підготовки та реалізації проектів. Наведено деякі результати співпраці ЄБРР з українським підприємствами малого та середнього бізнесу. Охарактеризовано умови співпраці ЄБРР з підприємствами малого та середнього бізнесу за таким напрямами: основні характеристики прямого фінансування; які компанії можуть розраховувати на кредит; початкові вимоги до компаній; основні кроки до участі у фінансуванні. Зазначено, що яскравим прикладом фінансової та консультативної допомоги для малого та середнього підприємництва в Україні є спільна з ЄС та ЄБРР ініціатива  «EU4Business», яка полегшує отримання фінансування для малого і середнього бізнесу; забезпечує навчання та адресну підтримку підприємств, очолюваних жінками, і тих, які працюють в сфері зеленої економіки; допомагає малому та середньому підприємництву отримувати технічну підтримку щодо узгодження зі стандартами ЄС. Представлено результати впровадження ініціативи «EU4Business» в Україні за період 2009-2017 рр.

Біографія автора

Galyna Shvets, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

к.філол.н., доцент кафедри економічної теорії та підприємництва

Посилання

1. Офіційний сайт Європейського банку реконструкції і розвитку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ebrd.com.

2. Кухарська Н.О., Харічков С.К. Міжнародна економічна діяльність України: навч. посібник. – «Одіссей», 2006. - 455 с.

3. Аврамчук Л.А. Стан та перспективи взаємовідносин України та Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) / Л.А. Аврамчук, О.В. Сухий // Економіка і суспільство, 2017. - № 9. – С. 947-951.

4. ЄБРР планує реалізувати в Україні понад 150 проектів для підтримки малого і середнього бізнесу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://eu-ua.org/novyny/yebrr-planuye-realizuvaty-v-ukrayini-ponad-150-proektiv-dlya-pidtrymky-malogo-i-serednogo

5. Джерела доходів: як малому підприємцю отримати гроші від ЄБРР [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://agravery.com/uk/posts/show/dzerela-dohodiv-ak-malomu-pidpriemcu-otrimati-grosi-vid-ebrr

6. Карта можливостей для середнього та малого бізнесу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eu4business.eu/uk/ukraine

References:

1. Ofitsiynyy sayt Yevropeysʹkoho banku rekonstruktsiyi i rozvytku [Elektronnyy resurs]. - Rezhym dostupu: http://www.ebrd.com.

2. Kukharsʹka N.O., Kharichkov S.K. Mizhnarodna ekonomichna diyalʹnistʹ Ukrayiny: navch. posibnyk. – «Odissey», 2006. - 455 s.

3. Avramchuk L.A. Stan ta perspektyvy vzayemovidnosyn Ukrayiny ta Yevropeysʹkoho banku rekonstruktsiyi i rozvytku (YEBRR) / L.A. Avramchuk, O.V. Sukhyy // Ekonomika i suspilʹstvo, 2017. - № 9. – S. 947-951.

4. YEBRR planuye realizuvaty v Ukrayini ponad 150 proektiv dlya pidtrymky maloho i serednʹoho biznesu [Elektronnyy resurs]. - Rezhym dostupu: https://eu-ua.org/novyny/yebrr-planuye-realizuvaty-v-ukrayini-ponad-150-proektiv-dlya-pidtrymky-malogo-i-serednogo

5. Dzherela dokhodiv: yak malomu pidpryyemtsyu otrymaty hroshi vid YEBRR [Elektronnyy resurs]. - Rezhym dostupu: http://agravery.com/uk/posts/show/dzerela-dohodiv-ak-malomu-pidpriemcu-otrimati-grosi-vid-ebrr

6. Karta mozhlyvostey dlya serednʹoho ta maloho biznesu [Elektronnyy resurs]. - Rezhym dostupu: http://eu4business.eu/uk/ukraine

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті