ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МОРСЬКОГО ПОРТУ

Автор(и)

  • Maksim Maltsev ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0083-9899
  • Anatolii Shapovalov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180205

Ключові слова:

інноваційна стратегія, сценарний план розвитку, морський порт, інтегральний показник інноваційного розвитку.

Анотація

В статті розглядаються основні завдання інноваційного розвитку морського порту з урахуванням громадського інтересу щодо технічних, екологічних та соціальних аспектів портових операцій. Основними ключовими факторами, що впливають на конкуренцію між портами, є: географічне положення, близькість до виробничих або споживчих районів, хороші зв'язки з інфраструктурою руху, збалансована національна та місцева законодавча база, інституційна структура та соціально-економічний клімат. Запропоновано концептуальну основу інноваційного розвитку морського порту за сценарним методом для оцінки масштабів конкуренції в портовому секторі, яка включає  варіант транспортування; експлуатаційні показники; порівняння тарифів; фінансові показники. Концептуальні рамки можуть бути використані при визначенні оптимальної форми та обсягу модернізації порту. Запропоновано методику організації форсайт-проекту інноваційного розвитку морського порту, яка комбіную методологію науково-технологічного передбачення та інституціонально-системний підхід. Така комбінація  дозволяє найбільш повно дослідити і спрогнозувати динаміку змін у соціально-економічних системах. Для обґрунтування стратегічного плану розвитку морського порту використовується інтегральний показник збалансованого інноваційного розвитку. Його оцінка здійснюється у вигляді функцій від п'яти змінних, які впливають на впровадження і реалізацію інноваційних стратегій: економіко-фінансові критерії, організаційні критерії, інноваційні критерії, соціальні критерії та інноваційний клімат. Визначений за результатами оцінки оптимальний сценарій розвитку об’єкту.

Біографії авторів

Maksim Maltsev, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

асистент кафедри МіБА

Anatolii Shapovalov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

студент гр. БА-18-м

Посилання

1. Гончар В. В. Управління системою стратегічних змін в діяльності підприємств : проблеми формування, розвитку та використання : монографія / В. В. Гончар. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 280 с.

2. Богдан Н. И. Современные модели инновационного процесса и формирование индикаторов инновационного развития [Электронный ресурс] / Н. И. Богдан. – Режим доступу : ictt.by/Library/BelIndForum2008/simposium/krstol1/Б огдан%20Н.И.doс.

3. Логутова, Т. Г. Аналіз діяльності українських морських портів: перспективи розвитку / Т. Г. Логутова, М. М. Полторацький // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2017. – Вип. 34. – С. 68–75.

4. Garcia, R. and Calantone, R. (2002). A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: a literature review. Journal of Product Innovation Management, 19, pp. 110-132.

5. Офіційний сайт Адміністрації морських портів України [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http ://www.uspa.gov.ua.

References (BSI):

1. Gonchar V.V. Management of the system of strategic changes in the activities of enterprises: problems of formation, development and use: monograph / V.V. Gonchar. - Mariupol: SHEI "PSTU", 2014 - 280 p.

2. Bogdan N. I. Modern models of the innovation process and the formation of indicators of innovative development [Electronic resource] / N. I. Bogdan. – Access: ictt.by/Library/BelIndForum2008/simposium/krstol1/Б огдан%20Н.И.doс.

3. T. Logutova, M. Poltoratskiy. Analysis of the activities of Ukrainian seaports: prospects for development / T. Logutova, M. Poltoratskiy // Reporter of the Priazovskyi state technical university: collection of scientific works / SHEI “PSTU”Mariupol, 2017. – Is. 34. – p. 68–75.

4. Garcia, R. and Calantone, R. (2002). A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: a literature review. Journal of Product Innovation Management, 19, pp. 110-132.

5. Official website of Ukrainian Seaports Authority [Electronic resource]. – Access : http ://www.uspa.gov.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті