ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ВОГНЕТРИВКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА ВИЯВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Автор(и)

  • Irina Psareva Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» м. Маріуполь, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5117-9990
  • Alexsandr Eremenko Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180218

Ключові слова:

потенціал підприємства, оцінка майнового стану підприємства, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, рентабельність.

Анотація

Прояв сильних сторін підприємства у вигляді економічних результатів і показників сприяє вкладенню ресурсів у виробничу і адміністративну складові з метою подальшого поліпшення результатів діяльності та розвитку підприємства. Дослідження потенціалу підприємства є універсальним інструментом, що дозволяє виявити не тільки проблемні зони, але і його можливості, які є привабливими для інвесторів. У роботі представлені результати експрес-аналіз потенціалу ПрАТ «Красноармейський дінасовий завод». Розкрито поняття потенціалу підприємства. Розглянута необхідність використання потенціалу підприємств з метою раціоналізації виробництв, аналізу ринкового середовища, зміни кон’юнктури ринку та дослідження споживчих настроїв. Результати даних досліджень спрямовані на виявлення проблемних аспектів діяльності підприємства, що вимагають застосування заходів з оптимізації бізнес-процесів. Прояв сильних сторін підприємства у вигляді економічних результатів і показників сприяє вкладенню ресурсів у виробничу і адміністративну складові з метою подальшого поліпшення результатів діяльності та розвитку підприємства. Доведено, що формування потенціалу підприємства – це виявлення стратегічних можливостей, ресурсів і резервів потенціалу, здатних підвищити конкурентоспроможність підприємства. Проведений аналіз доводить, що найважливішим аспектом для утримання конкурентних позицій на сучасному ринку є збільшення використання потенціалу підприємства. Необхідне постійне проведення дослідження майнового стану підприємства та його фінансового становища. Отже можна визначити що завдяки правильному ресурсів, постійному аналізу "вузьких" місць фінансової діяльності  підприємство має можливість підвищити власне конкурентне становище, створити  додані переваги з орієнтацією на споживчий попит. У зв'язку з тим, що формування потенціалу підприємства є складним динамічним процесом, орієнтованим на максимальну взаємодію із зовнішнім середовищем i забезпеченням високої якості реалізації, важливо визначити, які саме чинники обумовлюють розвиток його елементів i впливають на їхню збалансованість та ефективність використання.

Біографії авторів

Irina Psareva, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» м. Маріуполь

доцент кафедри економіки підприємств, к.т.н., доцент

Alexsandr Eremenko, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» м. Маріуполь

студент

Посилання

1. General Investment Rosources - Красноармейський динасовий завод [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dinas.com.ua/istoriya

2. Фінансова звітність ПРАТ "КДЗ" [Электронный ресурс]. ‑ Режим доступу: https://smida.gov.ua/db/participant/00191738

3. Маршук Л.М. «Теоретичні засади формування ресурсно-фінансового потенціалу підприємства» / Маршук Л.М. – [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/5/26.pdf

4. Українська асоціація сталеплавильників [Электронный ресурс] . Режим доступу: http://uas.su/books/refrectory/3/razdel3.php

5. «Чому падає українське виробництво вогнетривів» [Электронный ресурс]. Режим доступу: http://elcomart.com/show/451454.html

References (BSI):

1. "General Investment Rosources - Red Army Dynasty Plant", ["General Investment Rosources - Krasnoarmejs'kyj dynasovyj zavod"], [electronic resource], available at: http://dinas.com.ua/istoriya

2. "Financial Statements of PRZ "KDZ"", ["Finansova zvitnist' PRAT "KDZ""], [electronic resource], available at: https://smida.gov.ua/db/participant/00191738

3. Marshuk L.M. "Theoretical principles of formation of resource and financial potential of the enterprise", ["Teoretychni zasady formuvannja resursno-finansovogo potencialu pidpryjemstva"], Marshuk L.M., [electronic resource], available at: http://www.molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/5/26.pdf

4. "Ukrainian Steelmakers Association", ["Ukrai'ns'ka asociacija staleplavyl'nykiv"], [electronic resource], available at: http://uas.su/books/refernameory/3/razdel3.php

5. "Why the Ukrainian refractory production falls", ["Chomu padaje ukrai'ns'ke vyrobnyctvo vognetryviv"], [electronic resource], available at: http://elcomart.com/show/451454.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті