МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В ПОСТКРИЗОВИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Tetiana Gorokhova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0435-5047
  • Yuriy Fomenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180222

Ключові слова:

маркетинг, маркетингова товарна політика, конкурентоспроможність, статистичний аналіз.

Анотація

У статті показано, що маркетингова товарна політика в сучасних умовах розвитку ринку є одним з ключових факторів конкурентоспроможності підприємства та може суттєво підвищити ефективність його діяльності. Дане питання було досліджено на прикладі групи «Метінвест» - міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної компанії. Також були проаналізовані фінансові та виробничі звіти компанії «Метінвест» за останні 6 років. Показано, що між елементами маркетингової товарної політики підприємства та його фінансовими і виробничими показниками існує стійкий взаємозв’язок. Окрім цього була проведена оцінка конкурентоспроможності підприємства товарним методом із застосуванням інструментарію статистичного аналізу. За допомогою статистичних методів аналізу визначено тенденцію динаміки виробництва основних груп товарів організації, що впливає на можливість ефективної реалізації маркетингової товарної політики компанії.  Було визначено, що використання статистичного аналізу фінансових та виробничих звітів обраної компанії  може надати  необхідну інформацію щодо ситуації з її основними товарними групами та динамікою головних показників виробництва. Такий аналіз виявляє ефективні та неефективні тенденції у маркетинговій товарній політиці, у результаті чого неефективні рішення будуть усунені або редаговані, у той час як ефективні рішення можуть бути оптимізовані та позитивно вплинуть на фінансову стабільність підприємства і його конкурентоспроможність. Додаткової наукової новизни статті надає дослідження впливу маркетингової товарної політики в контексті посткризової діяльності обраної компанії. З метою оптимізації діяльності компанії було надано рекомендації щодо поліпшення таких елементів маркетингової товарної політики як інформаційне забезпечення, розробка нової продукції а також марочна політика.

Біографії авторів

Tetiana Gorokhova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

к. е. н., доцент кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування

Yuriy Fomenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

студент групи МК-15

Посилання

1. Окландер М.А. Маркетингова товарна політика / М. А. Окландер, М. В. Кірносова // Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 207 с.

2. Войчак А. В. Маркетинг: Підручник / А. В. Войчак, А. Ф. Павленко. — К. : КНЕУ, 2003. — 246 с.

3. Gorokhova T. Determination of an optimal market supply channel based on the comparison of market supply channel and consumption dynamics / T. Gorokhova, M. Lukash // The Economic Rewiew (Ekonomickè rozhl'sdy). – Bratislava, Slovac Republic: University of Economics in Bratislava, 2016. – No 1 (45). – P. 112-122.

4. Веб-сайт Метінвест [Електронний ресурс] / Фінансова та виробнича звітність Режим доступу: https://www.metinvestholding.com/ru/investors/fresults/perfomance (Дата звернення: 17.03.2019)

5. Веб-сайт Метінвест [Електронний ресурс] / Метінвест в 2016 році отримав майже $45 млн додаткового прибутку за рахунок реалізації нових видів продукції. Режим доступу: https://sales.metinvestholding.com/ru/news/show/7389 (Дата звернення: 21.03.2019)

6. Веб-сайт Метінвест [Електронний ресурс] / Наші цінності. Режим доступу: https://www.metinvestholding.com/ru/about/values (Дата звернення: 21.03.2019)

7. Веб-сайт Метінвест [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.metinvestholding.com/ua (Дата звернення: 03.04.2019)

References:

1. Oklander M. A., Kirnosova M. V. (2017) Marketing commodity policy, Center of education literature, Kyiv, 207 p.

2. Voychak A. V., Pavlenko A. F. (2003) Marketing, KNEU, Kyiv, 246 p.

3. Gorokhova T., Lukash M. (2016), Determination of an optimal market supply channel based on the comparison of market supply channel and consumption dynamic. The Economic Rewiew, 45, pp. 112-122.

4. Official website Metinvest. Financial and productivity report [Electronic recourse]. – Access: https://www.metinvestholding.com/ru/investors/fresults/perfomance

5. Official website Metinvest. Metinvest received $45 additional profit due to realization of new kind of products in 2016 [Electronic recourse]. – Access: https://sales.metinvestholding.com/ru/news/show/7389

6. Official website Metinvest. Our values [Electronic recourse]. – Access: https://www.metinvestholding.com/ru/about/values

7. Official website Metinvest [Electronic recourse]. – Access: https://www.metinvestholding.com/ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті