DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.10.2014.35515

Фролова З. В. Аналіз перспектив інноваційного розвитку України

Зинаида Васильевна Фролова

Анотація


У роботі розглянуто історичні аспекти інноваційного розвитку економіки України. Представлені сучасні рейтингові оцінки інноваційності української економіки, які показують, що економічний розвиток триває за інерційним сценарієм. Акцентується увага на те, що найбільш вагомі досягнення вітчизняної науки були отримані в тісній співпраці з підприємствами,  проте останнім часом ця тенденція порушена. Вказується на те, що відсутні законодавчі важелі впливу на власників заводів, які б змусили їх діяти в інтересах держави. Автором аналізується сучасна статистика винахідницької активності вчених України. Робиться акцент на те, що одним з основних завдань при переході України до справжньої ринкової економіки необхідна підготовка фахівців і створення міжнародної системи підвищення кваліфікації наукових працівників у сфері менеджменту трансферу технологій. Розглянуто законодавчі акти, регулюючу цю сферу діяльності. Аналізується концепція реформування системи фінансування наукової та науково-технічної діяльності, що передбачає поступовий перехід до програмно-цільового фінансування наукової сфери, із залученням коштів приватного сектора економіки для розвитку вітчизняної науки і технологій. У роботі зроблено висновки по можливості реалізації інноваційних шляхів розвитку української економіки та запропоновано комплекс необхідних заходів

Ключові слова


інноваційній розвиток, інноваційна діяльність, конкурентноздатність, трансфер технологій

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Дубровык А. «Украина — в двадцатке лидеров научно-технического прогресса»/ [Электронный ресурс]. — Код доступа: URL: http://www.day.kiev.ua/ru/article/panorama-dnya/ukraina-v-dvadcatke-liderov-nauchno-tehnicheskogo-progressa

Федулова Л.И. Инновационное развитие украинской экономики /Л.И.Федулова //Проблемы прогнозирования. – 2009. - №4. - С.5-11.

Краснокутська В.Н. Інноваційний менеджмент /В.Н.Краснокутська - К.: КНЕУ, 2009. – 235 с.

Соколова Е. Значение стадии внедрения в инновационном развитии / Е. Соколова [Электронный ресурс]. — Код доступа: URL: http://institutiones.com/innovations.html

Гусаков М.И. Формирование потенциала инновационного развития /Гусаков М.И.// Экономист. - 2012 - № 2. - С. 3-38.

Шпак А.П.Передача технологий в Україні: ситуація і проблеми /А.П.Шпак //Наука та наукознавство. - 2010. - №1. – С. 60-66.


Пристатейна бібліографія ГОСТ