DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.10.2014.35729

ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ КОРУПЦІЇ В СЕКТОРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ)

Юрій Петрович Івашук

Анотація


В роботі розглянуто чинники виникнення корупції в секторі державних закупівель, а також виокремлено інституційні спотворення, які спричиняє корупція на різних етапах закупівельного циклу. Обгрунтовано, що конкуренція серед постачальників зменшує ренту, котру постачальник може привласнити, отримавши державний контракт. Таким чином, постачальники не будуть готові давати великі хабарі, що також зменшує стимули замовника відносно корупційних практик. З іншого боку, державні органи, відповідальні за контроль над проведенням державних закупівель, можуть розглядати ринки з більшою кількістю постачальників як сигнал про добросовісну конкуренцію в сфері закупівель, що спричиняється до зменшення інтенсивності моніторингу за подібними процедурами і, відповідно, проявів корупційної поведінки. Крім того, тиск з боку висококонкурентного ринку може підштовхувати фірми до недобросовісної поведінки, спонукаючи їх давати хабарі, щоб вижити у конкурентній боротьбі. Проте за умови, що між організатором та одним або кількома агентами існує попередня домовленість, результат розподілу може виявитись неефективним, тобто контракт на постачання блага може отримати неефективний суб’єкт. У випадку, коли попередня домовленість відсутня, зазвичай, переможцем процедури стає ефективний суб’єкт, однак, внаслідок корупційної оборудки потенційний прибуток держави розподіляється між суб’єктом переможцем та організатором процедури. В кожному з цих випадків ціна контракту буде завищеною. Підкреслено необхідність організації державних закупівель у спосіб, який забезпечує максимально ефективне витрачання бюджетних коштів шляхом закупівлі найбільш якісних товарів, робіт і послуг для державного сектору економіки за мінімально можливими цінами (оптимальне співвідношення «ціна-якість» товару або послуги)

Ключові слова


корупція, мінімізація рівня корупції, сектор державних закупівель

Повний текст:

PDF

Посилання


Pejovich S. The Markets for Institutions Versus the Strong Hand of the State: The Case of Eastern Europe / S.Pejovich, B.Dallago, L.Mittone // Economic Institutions, Markets and Competition. – Cheltenham: Edward Elgar, 1996.

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=45943&pf35401=252196

Лист Голови СБУ Президентові України № 149 від 11.04.2013 «Про криміналізацію сфери державних закупівель». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dt.ua/ECONOMICS/sbu-zaproponuvala-vivesti-z-tini-zakupivli-derzhpidpriyemstv-124757_.html

Хасанова Л.В. Провалы государства и проблема эффективности государственного регулирования // Вестник КРСУ. 2008. Том 8. № 1 С. 34-39

Кузнецова И.В. «Коррупция: риски закупочного цикла». //ГОСЗАКАЗ: Управление. Размещение. Обеспечение – 2009, № 15 – С.18-21.

Stenbacka L. Collusion in Dynamic Oligopolies in the Presence of Entry Threats // J. Ind. Econ. 1990. Vol. 39. № 2. P. 147–154

Ivaldi M. The economics of tacit collusion / M. Ivaldi, B. Jullien, P. Rey, P.Seabright, J. Tirole // IDEI Work. – 2003.– 75 P.

Amaral M., Saussier S., Yvrande-Billon A. Auction procedures and competition in public services: The case of urban public transport in France and London // Util. Policy. 2009. Vol. 17. № 2. P. 166–175.

Boehm F., Olaya J. Corruption in Public Contracting Auctions: the Role of Transparency in Bidding Process // … Public Coop. Econ. 2006. Vol. 77. № 4. P. 431–452.

Ohashi H. Effects of Transparency in Procurement Practices on Government Expenditure: A Case Study of Municipal Public Works // Rev. Ind. Organ. 2009. Vol. 34. № 3. P. 267–285.

Бальсевич, А. А., Подколзина, Е. А. Влияние структуры розничного рынка на цены государственных контрактов [Электронный ресурс] : препринт WP10/2013/02 / А. А. Бальсевич, Е. А. Подколзина ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики– М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. – (Серия WP10 «Научные доклады Института институциональных исследований»). – 35 с.

Tanzi V. Corruption, Public Investment and Growth (International Monetary Fund working paper) [Електронний ресурс] / V. Tanzi, H. Davoodi. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp97139.pdf

Mаuro P. The effects of corruption on growth, investment, and government expenditure: A cross-country analysis [Електронний ресурс] / P. Mauro. – Режим доступу : http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/WPIEA0981996.pdf

Процес державних закупівель в Україні: проблеми та рекомендації щодо їх вирішення. Позиційний документ Робочої групи Громадської ради при Міністерстві економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ier.com.ua/files/Projects/Projects_2007/2007_11_State%20procurement%20system/Project%20output/2007_11_ukr_1.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ