DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.10.2014.36365

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ГОЛОВНОГО ЧИННИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇН

Марина Василівна Макаренко, Андрій Загітович Шайхатдінов

Анотація


У статті обґрунтована важливість і значимість регіональної інноваційної політики у формуванні й зміцненні конкурентного потенціалу регіонів. Запропоновані основні напрямки й принципи регіональної інноваційної політики, які повинні сприяти розширенню їх інноваційного потенціалу й прискоренню їх економічного розвитку. Розглянуті основи інноваційної політики на національному й регіональному рівнях для відбиття деяких ключових пріоритетів інноваційної діяльності в операціях. В статті зроблений висновок, що з урахуванням подібності досвіду країн, що розвиваються в інноваційній сфері і їх сильних сторін в області технологій ці країни можуть бути прийняті в якості природніх стратегічних взаємних партнерів у зусиллях по подоланню технологічної прірви. Для виконання цієї ролі потрібно створити правильну основу для доступу до наукових, технологічних і інноваційних ресурсів у країнах, що розвиваються. Технологічні й інноваційні ресурси регіонів різних країн будуть мати вирішальне значення для налагодження зв'язків компаній і організацій країн, що розвиваються  із глобальною економікою знань із метою прискорення процесів розвитку. Усе це повинне будуватися на розумінні того, що: інновації − це багатогранний, у вищій мері інтерактивний процес, що інтегрує науку, технологію й виробництво, і для сприяння розкручуванню доброчинних спіралей росту продуктивності, технологічного прогресу й структурних перетворень в усьому світі необхідно нове стратегічне мислення

Ключові слова


інноваційна політика, конкурентоспроможність, регіон, інновація, співробітництво, технологічні потреби, технологічне співробітництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Статистичний щорічник України за 2012 рік. – К.: Техніка, 2013. – 645 с.

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.admkrsk.ru/citytoday/socialpolicy/projects/pril.pdf

Максюта, А. А. Державна інноваційна політика. Проблеми сьогодення та шляхи вирішення // Інвестиції та інноваційний розвиток. – 2008. – № 3. – С. 6–9.

Программа экономических реформ на 2010 — 2014 год, «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf

Bloomberg's Global Innovation Index [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=GII-Home


Пристатейна бібліографія ГОСТ