DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.10.2014.36373

Черненко Л.А. Караоке, як засіб використання об'єктів авторського права і суміжних прав

Людмила Анатольевна Черненко

Анотація


Робота складається з двох частин (1. Поняття «караоке», 2. Твори, що охороняються авторським правом і суміжними правами, які використовуються в системах «караоке»), де розглянуто та проаналізовано технічний і юридичний аспекти «караоке» - систем. У технічному аспекті розглянуто поняття «караоке» через історичний контекст створення самого прилаштую, як такого: його розвитку та подальшого удосконалення; дано тлумачення поняття «караоке», яку включає в собі споконвічно закладені в нього три категорії: виконання, музичний супровід (якого здійснюється через), технічний пристрій. Також в роботі представлені функції караоке, які тісно пов' язані з носієм інформації та з самими прибудовами для їх відтворення; зазначено, що в результаті використання певних функцій караоке індустрія караоке розвивається у двох сегментах ринку : створення і вдосконалення технологій для професійного використання пристроїв (систем) караоке (для клубів - караоке, включаючи і чемпіонати), а таке саме для «домашнього» («побутового») караоке. У результаті аналізу функцій і можливостей «караоке» - систем на сучасному етапі виділені об' єкти, які можуть користуватися правовою охороною, такі як: музичний твір (без тексту), сам текст, а таке саме об'єкти, які становлять фон для тексту (за наявності монітора). У юридичному (правовому) аспекті, через доктрину авторського права, представлені поняття як твори, так і музичного твору, які на даному етапі так і не закріплені на законодавчому рівні; дана характеристика об'єктам (творам), що охороняються авторським правом і суміжними правами, які використовуються в системах «караоке».  Проаналізовано поняття виконання творів з систем «караоке» з урахуванням їх публічності. Подана характеристика по здійсненню збору винагороди за використання зазначених вище об'єктів, а також контроль за їх правомірним використанням уповноваженими організаціями колективного управління.


Ключові слова


караоке, авторське право, суміжні права, виконання, музичний супровід (якого здійснюється через), технічний пристрій

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Серебровский В. Вопросы советского авторского права. – М.: . 1956.- с.32;

Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону об авторском праве и смежных правах (постатейный). Изд. 4-е, перераб. и доп. М.: Экзамен, 2005;

Коноваленко В. Авторське право та суміжні права: бухгалтеру, керівнику, юристу. – Х.: Фактор, 2006. – 476 с.;

Мельников В. Отредактированная партитура как объект авторского права (По материалам дела «Lionel Sawkins v. Hyperion records ltd»), «ИС. Авторское право и смежные права», №5, 2006;

Н. В. Иванов Авторские и смежные права в музыке: учебно-практическое пособие; ред. А. П. Сергеев. - Москва: Проспект, 2009. - 175 с.;

Афанасьева К.О.: Захист інтелектуальної власності в шоу-бізнесі: навч.посіб. – К.: ВАІТЕ, 2009. – 256с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ