DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.10.2014.36405

АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ВІТЧИЗНЯНИМ АЕРОПОРТОВИМ КОМПЛЕКСОМ

Віталій Юрійович Павелко

Анотація


Визначено актуальність роботи з розробки і впровадження системи менеджменту якості вітчизняного аеропортового комплексу: як фактору підвищення ефективності діяльності організації, як засобу мотивації персоналу до якісної роботи та відповідальності, як засобу проведення структурних змін. Ці та інші чинники визначають необхідність і можливість впровадження системи менеджменту якості вітчизняного аеропортового комплексу. Предметом дослідження є методичні підходи щодо вимог до розробки й реалізації системи менеджменту якості відповідно до специфіки повітряних перевезень та організацій, що надають відповідні послуги. Методи дослідження – аналітичний, розрахунковий, порівняльного аналізу. Визначено й структуроване види послуг в аеропортовому комплексі. На прикладі комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» проаналізовано покроковий алгоритм впровадження системи управління на основі міжнародної системи управління якістю, визначено профілі основних бізнес-процесів, які потребують регулювання з боку якості. В аеропортових комплексах внаслідок підвищених вимог до безпеки польотів провідним принципом при впровадженні СМЯ є доведення обов'язків, відповідальності і повноважень в галузі менеджменту якості того чи іншого працівника. Висновок. Алгоритм розробки і впровадження СМЯ в управління підприємством є типовим, але набуває галузевої специфіки на усіх етапах. Доведено, що в аеропортових комплексах принциповим підходом реалізації СМЯ є доведення обов'язків, відповідальності і повноважень в галузі менеджменту якості того чи іншого працівника, який бере участь в цьому менеджменті, внаслідок підвищених вимог до безпеки польотів

Ключові слова


якість, управління, система управління якістю, підприємство, аеропорт, аеропортовий комплекс

Повний текст:

PDF

Посилання


Вовк Н.Я. Методологічні підходи до оцінки якості менеджменту. – [Електронний ресурс] / Н.Я. Вовк. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/16_5/149_Wowk_16_5.pdf.

Корогодова О.О. Концептуальні засади управління ефективністю підприємств сфери

послуг. – [Електронний ресурс] / О.О. Корогодова. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/2012_8/16KZU.pdf.

Никулин Андрей. Взаимозависимость развития авиакомпании и аэропорта / Андрей Никулин // Авиатранспортное обозрение. – 2014. – май. – С.162-166.

Качалов В.А. О каких «ответственности и полномочиях» говорится в п. 5.5.1 ГОСТР ИСО 9001–2008? / В.А.Качалов // Методы менеджмента качества. – 2012. – № 09-10. – С.15-21.

Качалов В.А. Какие процессы «необходимы для СМК»? / В.А.Качалов // Методы менеджмента качества. – 2010. – № 1. – С.42-49.

Христенко Л. М. Оцінка внутрішньої ефективності управління підприємством – [Електронний ресурс]. / Л.М. Христинко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Emp/2009_21/11Khris.htm.

Дудукало Г. О. Аналіз методів оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства. – [Електронний ресурс] / Г.О.Дудукало. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=103].

ДСТУ ISO 9000:2007. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.document.org.ua/sistemi-upravlinnja-jakistyu.-osnovni-polozhennja-ta-slovnik-nor14237.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ