DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.10.2014.36418

АУТСТАФІНГ ЯК МОЖЛИВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛІНГУ ВИТРАТ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Тетяна Миколаївна Остапенко

Анотація


У статті висвітлено основні аспекти аутстафінгу, як можливої формиорганізації контролінгу витрат в сільському господарстві. Здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення аутстафінгу в Україні, що включає Закон України «Про зайнятість населення», Податковий кодекс України та Порядок видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 р. № 359). Встановлено, що для здійснення аутстафінгу дозвільні процедури не вимагаються, а суб’єкти господарювання, які займаються наймом працівників для подальшого виконання ними роботи в інших роботодавців, службою зайнятості України підлягають реєстрації. Реєстрація таких суб’єктів відбувається у відповідності із кодами КВЕД України. За даними офіційного сайту Державної служби зайнятості України встановлено за областями частку  суб’єктів господарювання, які надають послуги з аутстафінгу. Розглянуто обов’язкові умови здійснення аутстафінгу в Україні. Розглянуто елементи, які формують вартість послуг з аутстафінгу та порядок здійснення оплати послуг аутстафінгу. Узагальнено основні переваги даного виду послуг для сільськогосподарських підприємств – підприємств, які отримують персонал (в їх складі: зниження загальногосподарських витрат та витрат на пошук й найм кваліфікованого персоналу;  оптимізація податкових витрат; зменшення розміру податкових платежів). Сформовано авторське трактування аутстафінгу, під яким пропонується, по-перше,розуміти послуги роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в іншого роботодавця, по-друге, розглядати як стратегію контролінгу по зниженню витрат підприємства

Ключові слова


аутстафінг,персонал, підприємство-замовник,витрати, послуги

Повний текст:

PDF

Посилання


Конвенція про приватні агентства зайнятості від 19 черв. 1997 р. № 181 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_046.

Податковий кодекс України від 2 груд. 2010 р. № 2755-VІ [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Закон України «Про зайнятість населення» вiд 5 лип. 2012 р. № 5067-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17.

Порядок видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, затверджений Постановою КМУ від 20 трав. 2013 р. № 359 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу :http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/359-2013-п.

Лист Міністерства соціальної політики України від 26 груд. 2013 р. № 14909/0/14-13/06 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/ministry-of-labor-and-social-policy/4539-14909.html.

Займаєтеся аутстафінгом? Подбайте про правильні коди КВЕД-2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nibu.fac¬tor.ua/ukr-/news/news.html?id=10380.

Бикова Г. Аутстафінг – «оренда» працівників [Електронний ресурс] / Г. Бикова. – Режим доступу : http://dtkt.com.ua/show/1cid05779.html.

Черкашіна Ю. У зв’язку із законодавчими змінами в роботодавців з’явилися підстави для стурбованості [Електронний ресурс] / Ю. Черкашіна– Режим доступу : http://zib.com.ua/ua/12284-u_zvyazku_iz_zakonodavchi¬mi_zminami_v_robotoda¬vciv_zyavi-lisy.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ