DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.5088

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Юрій Володимирович Макогон, Ксенія Лисенко

Анотація


Зроблено аналіз обґрунтування потреби у іноземних інвестиціях для забезпечення економічного зростання України в контексті трансформаційних процесів світового господартства.

Сделан анализ обоснования потребности в иностранных инвестициях для обеспечения экономического роста Украины в контексте трансформационных процессов мирового хозяйства.

The analysis of the justification for the foreign investment for economic growth in Ukraine in the context of the transformation processes of the world economy.

 


Ключові слова


іноземні інвестиції, економічне зростання, трансформаційні процеси, світове господарство

Повний текст:

PDF

Посилання


World Investment Report 2011: Transnational Corporations, Agricultural Production and Development. NY-Geneva, United Nations, 2005. – [Електронний ресурс] — Режим доступу : www.unctad.org

Дайкер Д. Прямі іноземні інвестиції в країнах з перехідною економікою: глобальний контекст [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.books.dovidka.com.ua/images/f52.pdf

Державна служба статистики України 2012. – [Електронний ресурс] - Режим доступу до інформації: http://www.ukrstat.gov.ua

Основні показники економічного і соціального стану України 2005-2010 роки [Електронний ресурс] - Режим доступу до інформації: www.bank.gov.ua

Сайт Ассоциации агентств по привлечению инвестиций IPAnet [Електронний ресурс] - Режим доступу до інформації: http://www.ipanet.net


Пристатейна бібліографія ГОСТ