DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.5556

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Інна Ігорівна Чайковська

Анотація


Досліджено різні концепції трансформації інтелектуального капіталу у фінансові результати діяльності підприємства.

Исследовано различные концепции трансформации интеллектуального капитала в финансовые результаты деятельности предприятия.

The article explores the various concepts of the transformation of intellectual capital in the financial performance of the enterprise.


Ключові слова


інтелектуальний капітал, додана вартість, економічна додана вартість, інвестований капітал, ефективність використання

Повний текст:

PDF

Посилання


Ante Pulic. VAICTM – an accounting tool for IC management. International Journal of Technology Management 2000 – Vol. 20, №5/6/7/8. – P/ 702-714.

Stewart, T.A. (1995), “Trying to grasp the intangible,” Fortune, October 2, pp. 157-161.

Руус Й., Пайк С., Фернстрём Л. Интеллектуальный капитал: практика управления / Пер. с англ. под ред. В.К. Дерманова; Высшая школа менеджмента СпбГУ. – 3-е изд. – СПб.:Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. – 436 с.

Лукичёва Л.И. Управление интеллектуальным капиталом: учеб. пособие / Л.И. Лукичёва. – 3-е изд., стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 551 с.

Найденова Ю.Н. Эмпирический анализ трансформации интеллектуальных ресурсов в стоимость компании / Ю.Н. Найденова, М.А. Осколкова // Финансы и кредит. – 2011. - №47(479). – С. 58-68.

Исакин М.А. Интегральный показатель экономической добавленной стоимости: проблема учета стоимости интеллектуального капитала компании / М.А. Исакин, М.А. Осколкова, Е.А. Шакина //Журнал «Корпоративные финансы». – 2010. - №4(16). – С. 84-99.

Ткач І.І. Аналіз структури інтелектуального капіталу підприємства / А.Ю. Мазарчук, І.І. Ткач // Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки».– 2010.- № 6. – Т.4. – С.336-339.


Пристатейна бібліографія ГОСТ