DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6046

ІННОВАЦІЇ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Анатолій Якович Сохнич, Інна Олександрівна Іртищева

Анотація


В статті розкрито особливості функціонування інноваційних технологій у процесі формування конкурентних переваг регіону, а також особливостей впровадження їх в агропродовольчу сферу в період економічних трансформацій.

В статье раскрыто особенности функционирования инновационных технологий в процессе формирования конкурентных преимуществ региона, а также особенностей внедрения их в агропродовольственную сферу в период экономических трансформаций.

In the article, special features of innovative technologies functioning in the process of forming the competitive advantages of the region are unfolded along with the features of their implementation in the food and agricultural sphere during economic transformations.

Ключові слова


інновації, конкуренція, агропродовольча сфера, економічні трансформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Безчастный Л. О механизме мотивации к научной и научно-технической деятельности в условиях рыночной экономики / Л. Безчастный // Экономика Украины. – 1995. – № 8. – С.15-23.

Данилишин Б. Научно-инновационное обеспечение устойчивого экономического развития Украины / Б. Данилишин, В. Чижова // Экономика Украины. – 2004. – № 3. – С. 4–11.

Задорожная О. О структурно-инвестиционной политике в условиях перехода к рынку / О. Задорожная // Экономика Украины. – 1995. – № 4. – С. 82–84.

Новицький В. Новий етап реформування промисловості України // Реформування промисловості України. Погляд у ХХІ століття: зб. матеріалів V пленуму-конф. / відп. ред. М. Герасимчук; Спілка економістів України. – К.: Аванпост-прім, 2001. – С. 7–14.

Паршев А. Россия – не Америка / А. Паршев. – М.: Крымский мост, 2000. – 411 с.

Титаренко Б. До питання про складові інноваційної діяльності / Б. Титаренко // Економіст. – 2005. – № 12. – С. 66–67.


Пристатейна бібліографія ГОСТ