DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6073

РОЗВИТОК БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Юрій Ільїч Чентуков

Анотація


В статті розглянуто основи розвитку багатонаціонального виробництва в сучасних умовах, проаналізовано основні тенденції динамічних змін в системі міжнародного виробництва.

В статье рассмотрены основы многонационального производства в современных условиях, проанализированы основные тенденции динамических изменений в системе международного производства.

The article dwell on the fundamentals of multinational production in modern terms, the main trends of dynamic changes in the international production.


Ключові слова


багатонаціональне виробництво, міжнародне виробництво, інвестиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Гіл, Чарльз В. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Ч. Гіл. - К.:Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 856 с.

Дэниэлс Дж.Д. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: пер.с англ. / Дж.Д. Дэниэлс, Ли Х. Радеба – М.: Дело, 1994. – 784 с.

Майєр Джеральд М. Міжнародне середовище бізнесу: конкуренція та регулювання у глобальній економіці / Джеральд М. Майєр, Даніела Олесневич. – К.: Либідь, 2002. – 703 с.

Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / Д. Г. Лук’яненко, Б. В. Губський, О. М. Мозговий та ін. / За ред. Д.Г. Лук’яненко. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.

Пашин С. Г. Функционирование транснациональных корпораций: организационно-экономическое обеспечение / С. Г. Пашин. – М.: ЗАО Издательство «Экономика», 2002 – 348 с.

Сазонець І.Л. Міжнародна інвестиційна діяльність / І. Л. Сазонець, О. А. Джусов, О. М. Сазонець. – К.: ЦУЛ, 2003. – 156 с.

UNCTAD Handbook of Statistics, 2008. – United Nations: New York and Geneva. – 2008. – 468 p.

World economic outlook (International Monetary Fund). Russian. Перспективы развития мировой экономики – [Washington, D.C.] : Международный Валютный Фонд, 1980.- 230 р.

World Investment Report (2010) Investing in a low-carbon economy. – New York and Geneva: United Nations Publication, 2010. – 184 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ