DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6081

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ

Олена Георгіївна Кошелєва, Станіслав Андрійович Бучковский

Анотація


Проаналізовано зміни механізму оподаткування заробітної плати в Україні після прийняття Податкового кодексу України та введення єдиного соціального внеску, розраховано економічний ефект і зроблено висновки щодо впливу змін на оподаткування заробітної плати на конкретному підприємстві.

Проанализировано изменение механизма налогообложения заработной платы в Украине после принятия Налогового кодекса Украины и введения единого социального взноса, рассчитан экономический эффект и сделаны выводы о влиянии изменений на налогообложение заработной платы на конкретном предприятии.

The article examines the change in the salary taxation mechanism in Ukraine after the adoption of Internal revenue code of Ukraine and Single social payment law. We calculated the economical effect and drew conclusions of legislative effect on salary taxes.


Ключові слова


налогообложение заработной платы, единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц

Повний текст:

PDF

Посилання


Вовчак О.Д. Податкові ризики в системі управління економічною безпекою підприємницьких структур України / О.Д. Вовчак, І.Г. Кеменяш // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 41-46.

Левченко Н.М. Оцінка податкового навантаження на доходи громадян України / Н. Левченко// Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 11. – С. 276-280.

Юшко С.В. Проблеми оподаткування заробітної плати в Україні: ретроспективний аналіз / С.В. Юшко // Фінанси України. – 2010. − № 12. – С. 21-31.

Кодекс законів про працю: Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VІІI зі змінами та доп. від 08.09.2011 р. № 3720-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/%202464-vi


Пристатейна бібліографія ГОСТ