DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6091

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ТА ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ЇХ ЗАЛУЧЕННЯ

Інна Вікторівна Петрова, Світлана Володимирівна Бойко

Анотація


Петрова І. В., Бойко С. В. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів та виявлення проблем їх залучення. Виявлено проблеми залучення інвестиційних ресурсів в економіку України та зроблено аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів.

Петрова И. В., Бойко С. В. Анализ финансовых источников формирования инвестиционных ресурсов и выявление проблем их привлечения. Обнаружены проблемы привлечения инвестиционных ресурсов в экономику Украины и проведен анализ финансовых источников формирования инвестиционных ресурсов.

Petrova I., Boyko S. Analysis of the Financial Sources of Investment Resources and the Identification of Problems Involving Them. The article identifies the problem of attracting investments into economy of Ukraine and also analyzes the financial sources of investment.


Ключові слова


інвестиції;інвестиційний процес;інвестиційні ресурси;джерела фінансування;інвестиційний трамплін;інвестиційні фонди.

Повний текст:

PDF

Посилання


Статистичні дані Державного комітету статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.

Статистичні дані всесвітнього банку [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.worldbank.org

Ванькович Д.В. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні / Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак // Фінанси України – 2009. - №3 (93). – с. 45-54.


Пристатейна бібліографія ГОСТ