DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6120

ЗАСТОСУВАННЯ СЦЕНАРНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ірина Михайлівна Ягнюк

Анотація


Розглянуто теоретичні аспекти сценарного прогнозування. Приведено схему основних етапів процесу прийняття управлінського рішення на основі сценарного прогнозування. Зроблено висновок про те, за якими сценаріями можливий розвиток підприємства.

Рассмотрены теоретические аспекты сценарного прогнозирования. Приведена схема основных этапов процесса принятия управленческого решения на основе сценарного прогнозирования. Сделан вывод о том, по каким сценариям возможно развитие предприятия.

The article shows theoretical aspects of the scenario projections, a scheme of the main stages of decision management solutions based on the scenario forecasting, which scenarios contribute to the development of the enterprise.

Ключові слова


сценарний підхід, прогнозування, тенденції розвитку, підприємство, діяльність, ітеративна модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Георгиев В. А. Сценарный подход к управлению инвестиционными проектами / В. А. Георгиев / Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. трудов. – Донецк : Донецкий национальный университет, 2007. – С. 23-37.

Георгієв В. А. Економічний сценарій як інструмент управління підприємством / В. А. Георгієв // Менеджмент і маркетинг. – 2011. - № 1 (34). – С. 89-95.

Кормановская И. Р. Сценарный подход к прогнозированию развития социально-экономических систем (на примере Новгородской области) / И. Р. Кормановская, Е. В. Птицына // Вестник ЮРГТУ (НПИ). – 2011. - № 3. – С. 122-130.

Лингрен М. Сценарное планирование. Связь между будущим и стратегией / М. Лингрен, Х. Бандхольд ; пер. с англ. – М. : Изд-во : Олимп-Бизнес, 2009. – 256 с.

Ригланд Дж. Сценарное планирование для разработки бизнес-стратегии / Дж. Ригланд. – 2-е изд.: пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – 560 с.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління / З. Є. Шершньова. – К. : КНЕУ, 2004. – 457 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ