DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6438

ДО ПИТАННЯ ПРО МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮЮЧОЇ ПОЛІТИКИ ОХОРОНИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

Галина Олексіївна Швець, Василь Петрович Пузій

Анотація


Розглянуто питання щодо механізму охорони авторських прав і суміжних прав.

Рассмотрены вопросы, касающиеся механизма охраны авторских прав и смежных прав.

The questions concerning, the mechanism of protection of copyright and neighboring rights.

Ключові слова


інтелектуальна власність, авторське право, суміжні права, правова охорона

Повний текст:

PDF

Посилання


Святоцький О. Інтелектуальна власність. Крок до науки // Інтелектуальний капітал. - 2002. - № 1. - С. 9.

Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 10. - Ст.62.

Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 24. - Ст. 183.

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2000р. № 1555 "Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм".

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 1995р. № 532 "Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва".

Постанова Кабінету Міністрів України 18 листопада 1994р. № 784 «Про мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів літератури і мистецтва».

Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 674 // Урядовий кур'єр. - 2002. - № 111.


Пристатейна бібліографія ГОСТ