DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6447

ІСТОРИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЇХ СУТНІСТЬ

Анна Миколаївна Павлова

Анотація


У статті проаналізовано історичне виникнення розуміння сутності лізингових операцій в різних країнах на різних історичних етапах. Констатується  наявність певного пункту відліку функціонування лізингу, як окремого поняття. Дослідження доводять, що лізинг є окремим фінансовим механізмом, відмінним від оренди і їх відмінності потребують відповідного відображення в законодавстві.

В статье проанализировано историческое возникновение понимания  сути лизинговых операций в разных странах на разных исторических этапах. Констатируется наличие определенного пункта отсчета функционирования лизинга, как отдельного понятия. Исследование доказывает, что лизинг является отдельным финансовым механизмом, который отличается от аренды и их отличия требуют соответственного отражения в законодательстве.

The article analyzed the historical occurrence of understanding the nature of leasing operations in different countries at different historical stages. Notes the existence of a certain point of reference the operation of leasing as a separate concept. The study proves that the lease is a separate financial mechanism, other than rent, and their differences in the need of appropriate legislation.

Ключові слова


лізинг, лізингові операції, оренда

Повний текст:

PDF

Посилання


Рейтинговое агенство «Кредит – рейтинг» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.credit-rating.com.ua;

Беліков О. Лізинг і його правове регулювання у вітчизняному законодавстві// ЮСТИНІАН. -2008.-№5 [Електроний ресурс] – Режим доступу: (http://www.justinian.com.ua);

Грищенко О. Фінансовий лізинг: історія, сучасність та перспективи розвитку// ЮСТИНІАН. -2006.-№3 [Електроний ресурс] – Режим доступу: (http://www.justinian.com.ua);

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 5-6;

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 4, ст. 28;

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 9-10, ст. 67;

Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 16, ст. 68;

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144;

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.56;

Голос України вiд 04.12.2010 - № 229, / № 229-230;

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, NN 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.49.

Офіційний вісник України вiд 16.04.1998 - 1998 р., № 13, стор. 154, код акту 5094/1998.


Пристатейна бібліографія ГОСТ