DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6453

ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Вікторія Богданівна Нікуліна

Анотація


В даній статті розглядаються теоретичні питання функціонування фермерських господарств та кооперативів в умовах глобалізації та європейської інтеграції. Увага приділяється розвитку та державній підтримці зазначених організаційних форм господарювання в розвинених країнах світу.

В данной статье рассматриваются теоретические вопросы функционирования фермерских хозяйств и кооперативов в условиях глобализации и европейской интеграции. Внимание уделяется развитию и государственной поддержке указанных  организационно-правовых форм хозяйствования в развитых странах мира.

This paper deals with the theoretical question in functioning of farm cooperatives in the context of globalization and European integration. Great attention is paid to the development and state support of these organizational forms of management in world’s developed countries.

 


Ключові слова


глобалізація, кооперація, сільськогосподарський кооператив, особисте селянське фермерське господарство, світовий ринок, Євросоюз, інтеграція, Світова організація торгівлі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна цільова економічна програма підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року//Урядовий кур’єр. 2009. -12 червня

Дудар Т.Г. Кооперація в системі молочарського бізнесу / Т.Г.Дудар // Вісник ТАНГ. – 2005. – Вип. 2. – С. 181-189.

Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу. Видання друге: доповнене і перероблене/В.В.Зіновчук. -К.:Логос, 2001.-380с.

Кирилов Ю.Є., Осадчук І.В. Розвиток малих форм господарювання на селі в умовах глобалізації/ Ю.Є.Кирилов, І.В.Осадчук// Економіка АПК. -2010. -№7. –с.91 -97.

Ковальськи Анджей. Польский агробизнес в период глобализации и европейской интеграции/Анджей Ковальски// Економіка АПК. -2010. -№11. –с.167 -179.

Малік М.Й. Проблемні питання розвитку кооперацій та інтеграційних відносин в АПК// М.Й.Малік, Ю.Я.Лузан//Економіка АПК.-2010.-№3.-с.3-14.

Молдаван Л.В. Форми господарювання в аграрному секторі України в умовах глобалізації/ Л.В.Молдаван//Економіка АПК. -2010. -№1. –с.13 -17.

Молдаван Л.В., Крисанов Д.Ф., Удова Л.О. Роль кооперативів у подоланні сільської бідності/ Л.В.Молдаван, Л.О.Удова// Економіка АПК. -2010. -№11. –с.121 -129.

Осовська Г.В. Економічний словник/ Г.В.Осовська, О.О.Юшкевич, Й.С.Завадський.-Київ: Кондор, 2009.-358с.

Пархомець М.К. Напрями розвитку кооперацій та інтеграцій у аграрній сфері АПК/ М.К.Пархомець// Таврійський науковий вісник. -2007. –Вип. 51. – с. 34-37.

Туган - Барановський М.І. Політична економія: популярний курс/М.І.Туган - Барановський.- К.: Наукова думка, 1994. -263 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ