DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6459

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Наталія Миколаївна Пантєлєєва

Анотація


Розкрито сутність інноваційного потенціалу банківської системи, значення інтелектуальних інформаційних технологій для його розвитку.

Раскрыто сущность инновационного потенциала банковской системы, значение интеллектуальных информационных технологий для его развития.

Innovative potential of the banking system, intellectual information technologies for his development are examined in the article.

Ключові слова


інновації, інноваційний потенціал, інноваційний потенціал банківської системи, інтелектуальні технології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. / И. Т. Балабанов– СПб: Питер, 2000. – 340 с.

Мартюшева Л. С. Інноваційний потенціал підприємства як об’єкт економічного дослідження / Л. С. Мартюшева, В. О. Калишенко // Фінанси України. – 2002. – №10. – С. 61-66.

Захарченко В. І. Інноваційний менеджмент. Теорія і практика в умовах трансформації економіки: Навч. посіб. / В. І. Захарченко– К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с.

Концепция инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000 гг., одобренная Постановлением Правительства РФ от 24.07.98 № 832; Проект «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.»

Закон України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» // Офіційний вісник України. – 2003. – №7. – С. 5-11.

Жиц Г. И. Инновационный потенциал и экономический рост / Г. И. Жиц– Саратов: Саратовский ГТУ, 2000. – 162 с.

Добров Г. М. Научно-технический потенциал: структура, динамика, эффективность. / Г. М. Добров, В. М. Тонкаль, А. А. Савельев– К.: «Наукова думка», 1987. – 347 с.

Николаев А. Инновационное развитие и инновационная культура // Проблемы теории и практики управления. – 2001. – № 2. – С. 57-63.

Козьменко С. Н. Маркетинг банковских инноваций / С. Н. Козьменко, Т. А. Васильева, С. В. Леонов // Маркетинг і менеджмент інновацій, 2011. - № 1. – С. 13-28.

Чубукова И. А. Data Mining [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://lnfm1.sai.msu.ru/~rastor/Books/Chubukova-Data_Mining.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ