DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6472

ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, ОЦІНКА І СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

Ольга Миколаївна Анімісова, Ольга Сергіївна Картечева

Анотація


Розглянуто сутність і зміст інвестиційної безпеки підприємства, проаналізовано основні підходи щодо оцінки рівня безпеки, представлено систему управління інвестиційною безпекою підприємства.

Рассмотрена сущность и содержание инвестиционной безопасности предприятия, проанализированы основные подходы к оценке уровня безопасности, представлена система управления инвестиционной безопасностью предприятия.

The essence and content of investment security of enterprise have been considered, basic approaches assess the level of security have been analyzed, system of management of investment security of enterprise have been represented.

Ключові слова


економічна безпека, інвестиційна безпека підприємства, інвестиційні проекти, підходи щодо оцінки рівня безпеки, система управління інвестиційною безпекою підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кириленко В.І. Інвестиційна складова економічної безпеки: [монографія] / В.І. Кириленко – К. : КНЕУ, 2005. – 232 с. – С. 28.

Економічна безпека: навчальний посібник / [Варналій З.С., Мельник П.В., Тарангул Л.Л. та ін.]; за ред. З.С. Варналія. – К.: Знання, 2009. – 647 с. – С. 233.

Караєва Н.В., Межевич А.О. Теоретико-методологічні основи дослідження інвестиційної безпеки в системі антикризового управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_1/Karaeva_109.htm

Євтушенко С.В. Інвестиційна безпека технічного розвитку підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_4/Evtushenko_411.htm

Кудрявцев В.М. Система управління інвестиційною безпекою підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/11331/1/2.pdf

Реверчук С.К., Реверчук Н.Й., Скоморович I.Г. та ін. Інвестологія: наука про інвестування: Навчальний посібник / За ред. докт. екон. наук, проф. С.К. Реверчука. К.: Атіка, 2001. – 264 с. – С. 190-198.


Пристатейна бібліографія ГОСТ