DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6485

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

Зінаїда Василівна Фролова

Анотація


Фролова З. В. Аналіз розвитку інноваційно-технологічної діяльності в Україні. Здійснено аналіз статистичних даних патентної активності в галузі промислової власності, розглянута динаміка його використання і зроблена оцінка світового інноваційного потенціалу та інноваційний потенціал України.

Фролова З. В. Анализ развития инновационно - технологической деятельности в Украине. Проведен  анализ статистических данных  патентной активности в сфере промышленной собственности, рассмотрена динамика  ее использования  и   сделана оценка мирового инновационного потенциала и инновационного потенциала Украины.

Frolova Z. Analysis of the development of the innovation-technological activity in Ukraine. The analysis of statistical data of patent activity in the sphere of industrial property rights, examined the dynamics of its use and estimated the world's innovation capacity and innovative potential of Ukraine.


Ключові слова


инновационная деятельность;изобретательская активность;технологический уровень;промышленная собственность.

Повний текст:

PDF

Посилання


Федулова Л.И.. Инновационное развитие украинской экономики /Л.И.Федулова //Проблемы прогнозирования. – 2009. - №4. - С.5-11.

Фоломьев А.Н., Гейгер Э.А. Менеджмент инноваций: теория и практика /А.Н.Фоломьев, Э.А.Гейгер. – М.: Российская Ак. Гос.Служба, 1998. - 385 с.

Шпак А.П.Передача технологий в Україні: ситуація і проблеми /А.П.Шпак //Наука та наукознавство. - 2010. - №1. – С. 60-66.

Яковец Ю.В. Теория и механизм инноваций в рыночной экономике /Ю.В.Яковец – М.: Межд.фонд Н.Д.Кондратьева, 2008. – 255 с.

Официальный сайт. Патентный поверенный Украины Ващук Я. П. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.patent.km.ua/rus/articles/i1339

Проблемы местного самоуправления. Интернет журнал. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.samoupravlenie.ru/22-07.html

Платонова Е. И. Сравнительный анализ патентной активности в России и за рубежом в контексте перехода на инновационный путь развития. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.hse.ru/org/hse/isiez/press/20788235.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ