DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6487

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ В ФІНАНСОВІЙ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Олена Вікторівна Хаджинова, Олексій Юрієвич Мінц

Анотація


Хаджинова О. В., Минц О. Ю. Інвестиційний механізм у фінансовій санації підприємств. В статті обґрунтовано необхідність розробки інвестиційного механізму як головного етапу реалізації фінансової санації на підприємстві, розкрито сутність інвестиційного механізму в фінансовій санації підприємств його структура та складові компоненти.

Хаджинова Е. В., Минц А. Ю. Инвестиционный механизм в финансовой санации предприятий. В статье обоснована необходимость разработки инвестиционного механизма как главного этапа реализации финансовой санации на предприятии, раскрыта сущность инвестиционного механизма в финансовой санации предприятий, его структура и компоненты.

Khadzhynova E. Mintz A. Investment in the financial mechanism of Turnaround Management. The article substantiates the need for investment as the main mechanism for the implementation phase of financial reorganization in the company, disclosed the nature of the investment mechanism in the financial reorganization of enterprises, its structure and components.


Ключові слова


інвестиції;інвестиційний механізм;інвестиційний проект;санація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. – 496 с.

Жукова А.Г. Інноваційно-інвестиційна діяльність промислового підприємства: проблеми та інструментарій забезпечення розвитку / А. Г. Жукова // Європейський вектор економічного розвитку. – 2010. – №2(9). – С. 46-53.

Левицький В.В. Ефективність управління інвестиційною діяльністю підприємства / В.В. Левицький // Вісник ЖДТУ. – 2011. – №2(56). – С. 69-71.

Руденко В.В. Теоретико-методологічні основи управління інвестиційною діяльністю підприємства / В.В. Руденко // Наука й економіка. – 2009. – №4(16), Т.1. – С. 221-230.

Терещенко О. Управління фінансовою санацією підприємств: Підручник / О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2006. – 552 с.

Шевченко С.Ю. Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності / С.Ю. Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 7-10.


Пристатейна бібліографія ГОСТ