DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6497

ФУНКЦИОНАЛЬНО–ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД К КЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

Лариса Миколаївна Бражнікова, Антоніна Віталіївна Аллахвердян

Анотація


Бражникова Л. Н., Аллахвердян А. В. Функционально–целевой подход к классификации затрат предприятий ЖКХ для целей управления. В статье выполнено развитие теоретико-методических основ классификации затрат жилищно-коммунальных предприятий для целей управления и обосновано целесообразности применения функционально–целевого подхода.

Бражникова Л. Н., Аллахвердян А. В. Функціонально-цільовий підхід до класифікації витрат підприємств ЖКГ для цілей управління. У статті виконано розвиток теоретико-методичних основ класифікації витрат житлово-комунальних підприємств для цілей управління та обґрунтовано доцільність застосування функціонально – цільового підходу.

Brazhnikova L., Allakhverdyan A. Functionally-oriented approach to the classification of housing and communal services costs for management. The article made the development of theoretical and methodological basis of classification of costs of housing and utilities for the management and the expediency of the use of functionally – oriented approach.

 


Ключові слова


затраты;классификация затрат;управление;функции;цель;жилищно-коммунальные предприятия.

Повний текст:

PDF

Посилання


Козаченко Г.В. Управління затратами підприємства: Монографія / Г.В. Козаченко, Ю. С. Погорелов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А.Макухін. К.: Лібра, 2007 – 320 с.

Мельник А.Ф. Менеджмент державних установ і організацій: Навч. посібник / А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна, Н.М. Кривокульська / за ред. А.Ф. Мельника – К.: ВД «Професіонал», 2006 – 484 с.

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2003–2005 роки та на період до 2010 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2002 р. № 139 // Офіційний вісник України. 2002. № 20. С. 977.

Методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости работ (услуг) на предприятиях и в организациях жилищно-коммунального хозяйства, утв. Приказом Госстроя Украины от 06.03.2002 г. № 47.


Пристатейна бібліографія ГОСТ