DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6502

IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES SYSTEM BY DEVELOPMENT OF LABOUR MOTIVATION IN BODIES OF STATE TAX SERVICE OF UKRAINE

Наталія Володимирівна Вецепура, Світлана Вікторівна Прокоф’єва

Анотація


Vetsepura N., Prokofieva S. Improvement of management of human resources system by development of labour motivation in bodies of state tax service of Ukraine The article is devoted to the analysis of a current state of management by manpower in bodies of the state tax services of Ukraine and development of the basic directions of overcoming of negative tendencies in their work for the purpose of effective mobilization of means in budgets of all levels.

Вецепура Н. В., Прокоф'єва С. В. Вдосконалення системи управління персоналом шляхом розвитку трудової мотивації в органах ДПС України. Стаття присвячена аналізу сучасного стану управління персоналом в установах ДПС України і виробленню основних напрямків подолання негативних тенденцій в їх роботі з метою мобілізації коштів до бюджету всіх рівнів.

Вецепура Н. В., Прокофьева С. В. Усовершенствование системы управления персоналом путём развития трудовой мотивации в органах ГНС Украины. Статья посвящена анализу современного состояния управления трудовыми ресурсами в органах государственных налоговых служб Украины и выработке основных направлений преодоления негативных тенденций в их работе с целью эффективной мобилизации средств в бюджеты всех уровней.


Ключові слова


human resources;management;tax service;budget;economic growth;motivation;tax revenues.

Повний текст:

PDF

Посилання


Формування високої податкової культури органів державної податкової адміністрації України / Студ. Н.В. Хром'як; доц. В.М. Чубай, канд. екон. наук – НУ "Львівська політехніка"Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_9/255_Chromiak_NV_20_9.pdf

Iнтерв'ю Президента АППУ Валентини Арбузової виданню "Вісник податкової служби України". Режим доступу:http://appu.org.ua/articles/1548 http://appu.org.ua/articles/1548

Офіційний веб-сайт Державної податкової служби України. Режим доступу: sta.gov.ua/control/uk/publish/printable_article;jsessionid=EED2E1852858CDE0B75B3F364ED180644/4

Вдосконалення системи управління персоналом в органах ДПС. Режим доступу:

http://gufer.net/manegment/246-vdoskonalennya-sistemi-upravlnnya-personalom-v-organah-dps.html

Управление персоналом в организации / А. Саанян, Г. Зайцев, Н. Лашманова, Н. Дягилева. – СПб.: Таер, 2001. – 175 с.

Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ./ Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. – М.: Дело, 1992. – 701 с.

Гончар О. С. Психологічні засади планування кар'єри державних службовців / Гончар О. С. // Тези XXXIII науково - практичної міжвузівської конференції , присвяченої Дню університету. - Житомир : ЖДТУ, 2006. - С. 185.

Момот В.М. Робота з персоналом в органах та підрозділах ДПА України: теоретичні та організаційно-правові засади. Режим доступу: http://adminpravo.com.ua/index.php/2010-04-13-14-05-13/130-2010-09-08-12-12-46/1695-24-html)

Робота з кадрами в системі ДПС України: Довідник / Н.І. Барабанова, Н.А. Чижик, А.Л. Чебану, Т.В. Коломійцева, Т.Є. Срібна / ДПА України. Управління кадрів. - К., 2009. - 96 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ