DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6505

ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Ольга Олегівна Мазейкіна

Анотація


Мазейкіна О. О. Інвестування інноваційних перетворень. Розглянуто систему інвестування інноваційної діяльності підприємства. Запропоновано процедури оцінювання ринку інновацій.

Мазейкина О. . Инвестирование инновационных преобразований. Рассмотрена система инвестирования инновационной деятельности предприятия. Предложены процедуры оценивания рынка инноваций.

Mazeikina O. O. Investing of innovative transformations. The system of investing of innovative activity of enterprise is considered. Procedures of evaluation of market of innovations are offered.


Ключові слова


підприємство;інновації;інвестиції;франчайзинг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк І. А. Стратегия и тактика управления финансами / І. А. Бланк. - Киев: ИТЕМ лтд, АДЕФ - Украина, 1996. - 534 с.

Інноваційний потенціал підприємства: сутність, складові та принципи формування / Г.І. Капінос, О.М. Радюк // Наука й економіка: Наук.-теор. журнал Хмельниц. екон. ун-ту. - 2007. - №2. - С. 130-136.


Пристатейна бібліографія ГОСТ