DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.2.2012.6576

ЩОДО ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАВ НА ДОБРЕ ВІДОМИЙ ЗНАК В УКРАЇНІ

Григорій Костянтинович Дорожко, Олена Олексіївна Клевкіна

Анотація


У статті проведено аналіз отримання прав на добре відомий знак в Україні. Показані переваги і недоліки існуючої системи. Запропоновано рекомендації щодо усунення недоліків.

В статье проведен анализ получения прав на хорошо известный знак в Украине . Показаны преимущества и недостатки существующей системы. Предложены рекомендации по устранению недостатков.

About the problem of protection of the well-known mark in Ukraine. In the article the analysis of the acquisition of rights to a well-known mark in Ukraine. Shows the advantages and disadvantages of the existing system. Recommendations proposed for the elimination of deficiencies.


Ключові слова


добре відомий знак, Апеляцiйна палата, Паризька конвенція, Державна служба, Угода TRIPS, Судові органи, реклама

Повний текст:

PDF

Посилання


Угода ТРІПС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/

Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: проблеми вступу до СОТ. Матеріали слухань у Комітеті з питань науки і освіти Верховної Ради України/ Упорядник Г.О. Андрощук. – К.: Парламентське видавництво, 2002. - С. 24).

Мостерт Ф. В. , Загально відомі і знамениті знак. Міжнародний аналіз, 1997 рік.

Общеизвестный товарный знак, Михаил Дубинский [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://logotipov.net/?id=1066

Расомахіна О., Особливості правової охорони добре відомих знаків в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/author.php?id=386

Benelux chapter in Famous and Well Known Marks, Butterworths 1997, 2nd edition 2004

Цив. процес: Навч. посіб. /А.В.Андрушко та ін.. – За ред.. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – С.195.

Понятие защиты гражданских прав [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.balii.org


Пристатейна бібліографія ГОСТ