DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.2.2012.6592

IPO УКРАЇСЬКИХ КОМПАНІЙ НА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ФОНДОВИХ БІРЖАХ

Наталя Євгеніївна Вітка

Анотація


Проаналізовано динаміку кількості та обсягів IPO на європейських фондових майданчиках, досліджено географію та особливості розміщення IPO українських компаній в Європі.

Проанализировано динамику количества и объемов IPO на европейских фондовых биржах, исследовано географию и особенности размещения IPO украинских компаний в Европе.

It is analyzed of dynamics of quantity and IPO volumes at the European stock exchanges, it is investigated geography and features of placement of IPO of the Ukrainian companies in Europe.


Ключові слова


ІРО, фондова біржа, емітент, акції, фондовий ринок, інвестиції, законодавство

Повний текст:

PDF

Посилання


Задорожна Р. Первинне публічне розміщення цінних паперів як засіб розвитку фондового ринку України / Р. Задорожна // Економіст. - 2006. - №4. – С. 48-50.

Кукса В. Это сладкое слово IPO / В. Кукса // Зеркало недели. – 2007. – № 35. – С. 4.

Офіційний сайт компанії Pricewaterhouse Coopers [Елктронний ресурс] – Режим доступу: www.pwc.com/ua/ru.

Офіційний сайт УНІАН [Елктронний ресурс] – Режим доступу: http://economics.unian.net/ukr/detail/122752.

Червякова С. В. Особливості здійснення вітчизняними підприємствами ІРО на міжнародних фондових майданчиках /С. В. Червякова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 27. – С. 269-276.

Юркевич О. М., Дорошенко С. І., Дорошенко О. І. Географія бірж українських IPO / О. М. Юркевич, С. І. Дорошенко, О. І. Дорошенко // Вісник КЕФ КНЕУ імені В.Гетьмана. – 2011. - №2. – С. 248-258.

London Stock Exchange – market statistics - [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.londonstockexchange.com/statistics/markets/markets.htm.

WSE› Market Data › Analysis and Statistics [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.gpw.pl/analizy_i_statystyki_en.


Пристатейна бібліографія ГОСТ