DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.11.2015.74634

Логутова Т.Г., Дьякова М.С., Марченко Н.В. Проблеми інтелектуальних інновацій у машинобудівній галузі

T. Logutova, M. Dyakova, N. Marchenko

Анотація


У статті розглядається необхідність інноваційного реформування машино-будівельної галузі України, яка знаходиться в даний час в занепаді. Необхідність відновлення машинобудівної галузі будь-якої країни відіграє вирішальну роль у створенні матеріально-технічної бази, але в Україні в данній ситуації без підтримки держави реанімувати машинобудівну галузь не вдається: необхідні державні програми і фінансова підтримка, а для виходу на світовий ринок нові інноваційні продукти. Також необхідно створення сучасного інноваційного механізму, який дозволить раціонально організувати інноваційну діяльність на підприємстві і підвищити ефективність його функціонування. Це обумовлено наступними факторами: по-перше значним зростанням інновацій; по-друге новими вимогами, висунутими до організації регулювання інноваційних процесів на промислових підприємствах; по-третє недостатньою науково-методичною розробкою проблем управління інноваційними процесами промислових підприємств. У зв'язку з цим уряд України має докласти максимум зусиль для підтримки інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. Необхідно забезпечити галузь державними замовленнями і так само на інноваційну продукцію.

Ключові слова


машинобудівна галузь, інновації, інноваційний продукт, підтримка інновацій, винахід

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Foreign partners [Electronic resource]. – Mode of access: http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS.....

The death of OJSC "Azovmash"[Electronic resource]. – Mode of access: http://www.ukrrudprom.ua/news/...

The situation on the "krcbw" "[Electronic resource]. – Access mode: http://forbes.ua/news/1390985...

The state statistics Committee of Ukraine [Electronic resource]. – Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua

Ukrainian Institute of intellectual property [Electronic resource]. – Access mode: http://www.uipv.org.


Пристатейна бібліографія ГОСТ