DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.11.2015.74640

Аровіна М.П. Інтернет-аукціони в електронному бізнесі України

М. П. Аровина

Анотація


У статті досліджено особливості функціонування Інтернет-аукціонів в Україні. Розглянуто сутність онлайн-аукціону як електронної угоди, основні відмінності від класичного аукціону. Визначено особливості та переваги його використання перед роздрібною торгівлею в сегментах В2С і С2С. Проаналізовано типи Інтернет-аукціонів на основі принципів їх формування. Виявлено основні позитивні фактори, що сприяють зміні ринку: високі темпи зростання електронної комерції, збільшення кількості Інтернет-користувачів, можливість використання різноманітних бізнес-моделей. Проаналізовано активність користувачів глобальної мережі по регіонах України. Проведено класифікацію Інтернет-аукціонів за типами пропонованих товарів. Встановлено, що відвідуваність мультітоварних аукціонів набагато вище, ніж нішевих, представлений рейтинг відвідуваності. Проаналізована товарна структура та визначено основні групи товарів – лідерів продажів у динаміці. Простежено тенденції зміни купівельного попиту. Визначено, що останнім часом ринок електронної комерції дещо скоротився внаслідок валютних коливань, зростання цін на товари і загальної нестабільної економічної ситуації в країні. Розглянуто діючі платіжні системи як важливий фактор привабливості участі в Інтернет-аукціонах, їх переваги і недоліки. Проведено порівняльний аналіз платіжних систем різних типів за критеріями можливості використання різних валют, рівня безпеки, вартості обслуговування. Визначено перспективи розвитку онлайн-аукціонів в Україні

Ключові слова


онлайн-угода, покупець, продавець, ціна, товари, платіжні системи, безпека платежів

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Количество онлайн-покупателей в Украине продолжает расти. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e-commerce.com.ua/2015/04/количество-онлайн-покупателей-в-укра/

Береза А.М. Електронна комерція / А.М. Береза, І.А. Козак, Ф.А. Левченко. – К.: КНЕУ, 2004. – 108 с.

Винарик Л.С. Онлайновый электронный рынок: становление, проблемы / Л.С. Винарик, А.Н. Щедрин, Н.Ф. Васильева. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2003. – 176 с.

Овчаренко А.В. Проектування та реалізація інтелектуальних інформаційних систем Інтернет-аукціону / А.В. Овчаренко [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/ISM/2008_610/08.pdf

Галочкін О.В., Галочкіна О.О. Стан електронної торгівлі в Україні: реалії та перспективи / О.В.Галочкін, О.О.Галочкіна – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bsfa.edu.ua/files/konf/22032013/s5/Halochkin.pdf

Інтернет-аукціон. Вікіпедія. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Інтернет-аукціон

Интернет – аукціон. Описание проекта / Группа компаний AMB Group [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://istway.kiev.ua

Среднесуточные доли пользователей по странам за последние 30 дней на 22.05.2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://top.bigmir.net/global/geo

Каталог интернет-аукционов Украины. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://catalog.i.ua/catalog/893/?s=1&r=10000

Топ-7 наиболее продаваемых товаров на интернет аукционах в Украине. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://slavinfo.dn.ua/nauka/top-7-naibolee-prodavaemyh-tovarov-na-internet-aukcionah-v-ukraine

Споживчі настрої в Україні – 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gfk.com/ua/news-and-events/press-room/press-releases/pages/cci-ukraine-april-2015.aspx


Пристатейна бібліографія ГОСТ