DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.11.2015.74648

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ

К. І. Ладиченко, В. В. Тронько

Анотація


Проаналізовано динаміку та структуру прямих іноземних інвестицій в українську економіку. Виявлено значний спад їх динаміки при незмінній географічній структурі інвесторів: більшість інвестицій припадає на країни ЄС , офшорні країни або податкові гавані.   Встановлено, що на світовому ринку інвестиційних ресурсів Україна виступає нетто-споживачем та не відіграє вагомої ролі. Доведено, що значний вплив на зазначений стан інвестиційних ресурсів становить низька інвестиційна привабливість національної економіки як для закордонних, так й для внутрішніх інвесторів. Визначено основні проблеми залучення іноземних інвестицій та фактори, що впливають на інвестиційну привабливість України в умовах економічної, соціальної та політичної кризи. До факторів, що найбільше знижують інвестиційну привабливість України слід віднести: мінливість законодавчої бази, ненадійність банківської системи, недосконалість податкової системи та надмірне податкове навантаження, недієздатність системи правового та економічного захисту інвесторів, надмірну корумпованість органів влади, відсутність постінвестиційного супроводження проектів, слабкість фондового ринку, політичну нестабільність. Не зважаючи на підвищення місця України у різноманітних рейтингах, що відображають позитивне сприйняття іноземними інвесторами національного бізнес-середовища, зроблено висновок, що проведених реформ недостатньо для стимулювання прямих іноземних інвестицій. Запропоновано заходи для підвищення інвестиційної привабливості країни.

Ключові слова


інвестиційна привабливість України, інвестиційний імідж, інвестиційний клімат, стратегія розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Кулініч Т.В. Інвестиційна привабливість України та можливі шляхи її підвищення у сучсаних умовах/ Т.В. Кулініч, М.А. Мричко // Вісник Національного ун-ту «Львівська політехніка». – 2013. - № 754. – С. 34 – 40. – Серія «Проблеми економіки та управління».

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Конференції ООН з торгівлі та розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx

Резнік Н.П. Інвестиційна привабливість України: стан та шляхи активізації/ Н.П. Резнік // Сучасні питання економіки і права. – 2013. - № 2. – С. 29 – 34.

Індекс інвестиційної привабливості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eba.com.ua/uk/about-eba/indices/investment-attractiveness-index.

Офіційний сайт Світового банку та МФК [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine/

Думка експерта: Успіхи України в Doing Business не свідчать про якісні зміни // Українська правда. Економічна правда. – 2014. – 30 жовтня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/2014/10/30/501938/

Acemoglu D. Recommendations for immediate policy actions to address financial crisis in Ukraine / D. Acemoglu, A. Aslund, K. Bendukidze, O. Havrylyshyn, B. Kalymon. – KyivPost . – 2014. – 26 oct. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kyivpost.com/opinion/op-ed/recommendations-for-immediate-policy-actions-to-address-financial-criss-in-ukraine-369408.html

Soros G. Wake up, Europe! // KyivPost . – 2014. – 23 oct. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kyivpost.com/opinion/op-ed/george-soros-wake-up-europe-369040.html

Данилішин Б. Поддержит ли нас Запад во время зимней активизации Путина / Б. Данилішин // Новое время. – 2014. – 9 листопада. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nvua.net/opinion/danylyshyn/Podderzhit-li-nas-Zapad-vo-vremya-zimney-aktivizacii-Putina-19004.html

Закон України № 1602-14 «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» редакція від 02.12.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 25. – С. 125. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1602-14

Закон України № 1621-15 «Про державні цільові програми» редакція від 02.12.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 25. – С. 352. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1621-15

Постанова Верховної ради україни № 4219 – VI «Про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про державне стратегічне планування» - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4219-17

Матеріали інформаційного агентства УНІАН. Порошенко оприлюднив тези «Стратегії 2020» - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unian.ua/politics/989833-poroshenko-oprilyudniv-tezi-strategiji-2020.html

Дацюк С. Серйозно про стратегію України // Українська правда. Блоги. – 2014. – 30 вересня. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/542a76e644452/


Пристатейна бібліографія ГОСТ