УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ

Автор(и)

  • С. С. Глушаченко Інститут економіки промисловості НАН України

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.11.2015.74761

Ключові слова:

кредитний рейтинг, інвестиційна привабливість, управління інвестиційною привабливістю, регресійно-кореляційна модель

Анотація

Метою статті є подальший розвиток теоретико-методичних засад управління інвестиційною привабливістю підприємства за допомогою інструментів прогнозування його кредиторської спроможності. Досліджено сутність рейтингу як інструменті управління промисловим підприємством, визначено багатогранність економічної категорії «кредитний рейтинг» та подано авторське визначення кредитного рейтингу як універсального інструменту для оцінки кредитоспроможності підприємства-позичальника, надійності його боргових зобов'язань і встановлення плати за відповідний кредитний ризик.
У роботі запропоновано схему управління інвестиційною привабливістю, яка включає інформаційний блок, аналітичний блок і блок управління. В кожному з блоків реалізовані основні процедури і завдання, необхідні для розробки інструментарію та впровадження його в управлінські завдання підприємства. Інформаційний блок виконує підготовчу функцію, головним його завданням стає акумуляція інформації по підприємствах, які мають рейтинги. В межах аналітичного блоку розроблено кореляційно-регресійну модель формування кредитного рейтингу підприємства. У моделі показники господарської діяльності пропонується поєднати у окремі групи, які відображають фінансовий стан підприємства, ефективність його господарської діяльності, інвестиційну діяльність, показники результативності виробничих процесів та ефективність використання трудових ресурсів. Блок управління представляє собою розробку безпосередньо управлінських рішень на тактичному та оперативному рівні на основі імітаційної моделі управління інвестиційною привабливістю підприємства.

Біографія автора

С. С. Глушаченко, Інститут економіки промисловості НАН України

аспірант

Посилання

Долінський Л. Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи об`єктів рейтингування [Текст] / Л. Долінський // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 4. – С. 23-27.

Юркевич О. М. Кредитний рейтинг як інструмент оцінки кредитного ризику/ О.М. Юркевич // Фінанси, облік, аудит. – 2009. – №13. – С. 130-135.

Азаренкова Г. М. Рейтингове оцінювання як метод визначення кредитоспроможності позичальників банку [Текст] / Г. М. Азаренкова, О. О. Бєлєнкова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2011. – №1 (10). – С.219-223.

Внукова Н.М., Притула Н.І. Сучасні підходи до методичного забезпечення кредитно-рейтингової оцінки підприємств-емітентів / Н.М. Внукова, Н.І. Притула // Економіка України. – 2007. – № 10. – С. 38-42.

Ковалев А.П. Кредитный риск-менеджмент : Монография / А.П. Ковалев; рец. А.В. Базилюк. – К. : Сузір’я, 2007. – 406 c.

Протасов В.Ф. Анализ деятельности предприятия (фирмы): производство, экономика, финансы, инвестиции, маркетинг. / В.Ф. Протасов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 536 с.

Модели рейтингов как фактор риск-менеджмента / А.М. Карминский, А.А. Пресецкий, С.В. Головань // Модернизация экономики и общественное развитие: Сб. науч. работ / Отв.ред. Е.Г. Ясин. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2007. – Кн.3. – С.23-33.

Купленков М.Ю. Методологические основы определения рейтинга инвестиционной надежности предприятий-заемщиков : автореф. дис. … канд. экон. наук / Купленков М.Ю. ; Гос. акад. профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы. – [Электронный ресурс]. - http://www.gasis.ru/images/theses/121.doc

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-25