DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.76080

АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РОЗДРІБНИМ БІЗНЕСОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКА

О. Ю. Івченкова, Ю. Д. Літвиненко

Анотація


У статті розглянуто поняття універсальний комерційний банк, що надає роздрібні банківські продукти та послуги. Роздрібний банківський сектор розвивається в умовах загострення внутрішньогалузевої конкуренції, все більш значним фактором якої є поступове розширення участі на кредитному ринку іноземного капіталу. Проблеми оцінки стратегічної і середньострокової перспективи розвитку роздрібного бізнесу банківської установи слід віднести до слабкоструктурованих і неструктурованим задачам банківського менеджменту. Безумовним плюсом більшості сучасних програмних продуктів, призначених для збору даних і виявлення прихованих множинних взаємозв'язків між ними, є те, що вони не вимагають від користувача глибоких знань в області програмування і структур даних.
Виявлено коло специфічних проблем управління розвитком комерційного банку в роздрібній сфері. Авторами був виконаний порівняльний аналіз існуючих математичних методів та інформаційних технологій, що застосовуються для управління роздрібним бізнесом комерційними банками.
Різні варіанти впровадження засобів інтелектуального аналізу даних мають свої сильні і слабкі сторони. Так, перевагами готового програмного забезпечення є готові алгоритми, технічна підтримка виробника, повна конфіденційність інформації, а також існує можливість придбання різних модулів і надбудов до використовуваному пакету та ін. Однак таке рішення має і слабкі сторони. В залежності від інструменту, це може бути досить висока вартість ліцензій на програмне забезпечення, неможливість додавати свої функції, складність підготовки даних, практична відсутність в інтерфейсі термінів предметної області і т.д. Таке рішення вимагає наявності висококваліфікованих кадрів, які зможуть якісно підготувати дані до аналізу, знають, які алгоритми слід застосовувати для вирішення яких завдань, зуміють проінтерпретувати отримані результати в термінах розв'язуваних бізнес-завдань.


Ключові слова


комерційний банк, роздрібний бізнес, фізичні особи, експертний метод, економіко-математичний метод, бізнес-аналітика, інтелектуальний аналіз даних

Повний текст:

PDF

Посилання


Анализ экономической деятельности банка / Под ред. О.И. Лаврушина. -М.: ИНФРА, 1996.

Банковское дело Под ред. Колесникова В.И. - М.: Финансы и статистика, 1995.

Жуков Е.Ф., Максимова Л.М., Маркова О.М. Банки и банковские операции / Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, О.М. Маркова. -М.:Банки и биржи. ЮНИТИ, 1997.

Киселева И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений И.А. Киселева. - М.: Едиториал УРСС, 2002.

Патимов К. Технология Data Mining в отечественной банковской практике / К. Патимов. - RS-Club, №1, 2005.

Краевский С.В. Классификация аналитических информационных систем / С.В. Краевский. - Финансовая газета, №20 (596), 2003.


Пристатейна бібліографія ГОСТ