DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.76082

Швецова Н.Є. Дослідження тенденцій та циклів глобальної економічної динаміки.

Н. Е. Швецова

Анотація


В статті проведено аналіз динаміки світового ВВП на душу населення за період з початку 1970-хх років і до 2014 року, проведена декомпозиція показника росту світового ВВП на душу населення на аналогічні показники таких групп країн як розвинені країни, країни, що розвиваються і країни з перехідною економікою. Виявлено основні тенденції зростання продуктивності праці в розрізі груп країн. Також проаналізовано динаміку використання енергоресурсів за період часу з 1980 р. до 2014 р. Окрему увагу приділено показникам динаміки притоку та відтоку інвестицій в розрізі груп країн (розвинені країни, країни, що розвиваються і країни з перехідною економікою). Досліджено галузеву структуру світового ВВП, ВВП розвинених країн, країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою. Проведений аналіз дозволив виявити основні закономірності в динаміці продуктивності праці, динаміці інвестиційних потоків з динамікою розвитку економіки окремих груп країн і глобальної економіки в цілому.

Ключові слова


тенденції, цикли, економічна динаміка, світовий ВВП

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Unctadstat: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=109.

Unctadstat: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96

Unctadstat: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx

U.S. Energy Information Administration: http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm

Unctadstat: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx


Пристатейна бібліографія ГОСТ