DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.82057

Хаджинова О.В. Передумови розробки механізму управління взаємодією промислових підприємств в підприємницькій мережі.

Елена Хаджинова

Анотація


У статті обґрунтовано необхідність розробки механізму управління взаємодією промислових підприємств з контрагентами у підприємницькій мережі. Підвищення якості взаємодії промислових підприємств з контрагентами в підприємницьких мережах актуально не тільки для підприємств-учасників і підприємницької мереж, але і для економіки в цілому, оскільки підприємницькі мережі є одним з істотних факторів зростання і стабільності, зачіпаючи інтереси значного кола сторін - від населення до держави в цілому.

Відсутність механізму управління взаємодією промислових підприємств з контрагентами у підприємницькій є однією з причин недостатньо активного впровадження принципів і технологій мережевої взаємодії при організації співробітництва між промисловими підприємствами. Підприємницькі мережі є формою вдосконалення взаємодії між підприємствами на основі врахування поточних і майбутніх потреб їх розвитку, а також запобігання кризовим ситуаціям і загроз шляхом спільного використання потенціалу різних підприємств. Отримання позитивних результатів і забезпечення економічної та організаційної ефективності інвестицій вимагають систематичної роботи над організацією та координацією такої взаємодії.

У статті аргументовано, що в умовах криз і нестабільності зовнішнього середовища впровадження мережевого інструментарію без відповідного цілісного механізму створює загрозу недостатнього обліку всього комплексу чинників, які визначають ефективність реалізації стратегічних пріоритетів переформатування співпраці з контрагентами в рамках підприємницьких мереж.

Необхідність розробки механізму управління взаємодією промислових підприємств з контрагентами у підприємницькій мережі пояснюється неможливістю ефективної реалізації управління взаємодією промислових підприємств з контрагентами шляхом реалізації розрізнених функцій, недоліками ринкових і адміністративні механізмів, а також відсутністю в українському законодавстві специфічних форм законодавчого регулювання взаємовідносин у мережевих структурах.


Ключові слова


механизм управления; промышленные предприятия; предпринимательская сеть; контрагенты; бизнес-модели.

Повний текст:

PDF (Русский) PDF

Посилання


Брюховецька Н.Ю. Економічний механізм підприємства в ринковій економіці: методологія і практика / Н.Ю. Брюховецька. – Донецьк: ІЕП НАН України, 1999. – 276 с.

Булеев И.П. Формирование организационно-экономического механизма управления предприятием по обработке цветных металлов (Методические рекомендации) / И.П. Булеев. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1993. – 224 с.

Вахромов Е.Н. Предпринимательская сеть как объективный результат эволюции форм предпринимательской деятельности / Е.Н. Вахромов, А.П. Ковбас // Вестник АГТУ. – 2006. – №4. – С.141-147.

Кущ С.П. Взаимоотношения компании с потребителями на промышленных рынках: основные направления исследований / С.П. Кущ, М.М. Смирнова // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Серия 8: Менеджмент. – 2004. – №4. – С. 31-56.

Механізм інвестиційної діяльності: правове та організаційне забезпечення / О.І. Амоша, М.І. Іванов, Л.О. Збаразька та ін. – Донецьк: ІЕП НАН України, 1997. – 52 с.

Рекова Н.Ю. Проблемы формирования и функционирования корпоративных структур в условиях становления рыночных отношений в Украине / И.П. Фомиченко, Н.Ю. Рекова // Сборник тезисов V междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов «Интеллект молодых – производству 2007» [сб.тез.]. – Краматорск: НКМЗ, 2007. – С. 118-119.

Третьяк О.А. Сетевые формы межфирменной кооперации: подходы к объяснению феномена / О.А. Третьяк, М.Н. Румянцева // Российский журнал менеджмента. – 2003. - Вып. 1. – С. 77-102.


Пристатейна бібліографія ГОСТ