DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.12.2015.82282

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ

Ольга Зборовська, Борис Марков

Анотація


В статті  досліджується сучасний стан роздрібної торгівлі продовольчими товарами.  Обсяги товарообороту продовольчими товарами є нестабільними, тому що на цей показник впливають як зовнішні, так внутрішні фактори. У загальному обсязі роздрібного товарообороту підприємств 97,5% припадало на товарооборот торгової мережі. Його обсяг у 2014р. відносно 2013р. у порівнянних цінах зменшився на 9,8% і становив 427,5 млрд. грн. Розподіл підприємств, які здійснювати торгівля переважно продовольчими товарами є нерівномірним. Так, у Вінницькій, Львівській, Хмельницькій, Чернігівській областях питома вага підприємств, які торгували переважно продовольчими товарами перевищувала 60%; найменші показники кількості підприємств, які торгували переважно продовольчими товарами у таких областях: Дніпропетровська (44,63%); Житомирська (49,26%); Запорізька (48,86%); Кіровоградська (46,93%); Рівненська (41,72%); Тернопільська (49,63%). У структурі продажу продовольчих товарів через торгову мережу підприємств частка продажу товарів, які вироблені на території України, за 2014р. становила 85,6%, частка вітчизняних непродовольчих товарів склала 39,5% загального їх продажу (за 2013р. – відповідно 85,9% і 38,6%). Обґрунтовано, що якість торговельного обслуговування споживачів в сучасних форматах роздрібної торгівлі продовольчими товарами можна оцінити за допомогою таких напрямів: ефективність діяльності підприємств роздрібної торгівлі; конкурентоспроможність; імідж підприємства; матеріально-технічне забезпечення; асортимент товарів; надання додаткових послуг; персонал.


Ключові слова


роздрібна торгівля; продовольчі товари; розвиток; конкуренція; методи; аналіз.

Повний текст:

PDF

Посилання


Азарян, О. М. Організація і технологія торгівлі [Текст] : навч. посіб. / О. М. Азарян, Е. М. Локтєв, В. П. Оліфіров. – Донецьк : Дмитренко, 2007. – 528 с.

Апопій В. В. Характер сучасного розвитку внутрішньої торгівлі України / В. В. Апопій, Н. С. Ситник // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. пр. – Львів : Львівська комерційна академія, 2012. – Вип. 13. – С. 5 - 9.

Бєлявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. / М.І. Бєлявцев, Л.В. Шестопалова – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 410 с.

Горбенко О.В. Ринок продуктової роздрібної торгівля в Україні: формати, мережі, розвиток / О.В. Горбенко. – Молодий вчений. - №9. Частина 1. – 2015 . – С. 59-66.

Міценко Н. Г. Особливості розвитку торговельних мереж в конкурентному середовищі / Н. Г. Міценко, Л. Л. Бойко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.8. – С. 216 -220.

Офіційний сайт Державного комітету статистики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Яців І.Б Еластичність попиту на продовольчі товари як елемент конкурентного середовища / І.Б. Яців. – Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – №2. – Т. 1. – С. 61-64.


Пристатейна бібліографія ГОСТ